Er din virksomhed klar til de nye regler om håndtering af persondata?

7 nemme trin til at blive GDPR-klar:

Vi er trådt ind i digitaliseringsalderen. Dette betyder flere persondata på nettet, langt flere muligheder for at udnytte persondata og langt flere måder at finde persondata på, lovligt som ulovligt.

For at beskytte EU-borgernes personlige data, har EU lavet den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj i år. De nye regler har fået den mundrette forkortelse GDPR.

Her finder du 7 nemme trin til at gøre din virksomhed klar til at overholde de nye GDPR-regler:
1) Hvilke data gælder reglerne for?
2) Hvilke data har jeg?
3) Behandlingsadgang
4) Oplysningsforpligtelse
5) Hvor opbevares data, og hvem har adgang til dem?
6) Dokumentation og politikker
7) Hvordan håndterer jeg sikkerhed og databrud?

Du kan læse meget mere om persondataforordningen og disse 7 trin her.

Erhvervspolitisk høring før kommunalvalget

Erhvervspolitisk høring før kommunalvalget

I forbindelse med dette års kommunalvalg den 21. november holdt Dragør Erhverv og Dragør Kommune erhvervspolitisk høring tirsdag den 10. oktober.

Vi havde inviteret partiernes lokale spidskandidater til debataften, hvor de fik lejlighed til at sætte ord på deres visioner, planer og arbejde inden for erhvervsområdet. Der var også mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra kandidaterne.

I debatten deltog Erik Skovgaard (V), Ole Svendsen (A), Ebbe Kyrø (T), Kenntet Gøtterup (C), Asger Larsen (I), Jakob Langgaard Wisnewski (Å), Michael Rachlin (B), Kim Grønved Nielsen (F), Birger Larsen (O) og Anne Grønlund. Debatten blev ledet af Dragørs lokale journalist, Birgit Buddegård.

Foto af Hans Jacob Sørensen:

høring-netværk  høring-netværk-2panelet-3

SE OGSÅ BILLEDER OG REFERAT FRA LOKAL ERHVERVSPOLITISK HØRING I 2013

Dragør Kommune er rykket 7 pladser frem i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse

Dragør Kommune er rykket 7 pladser frem i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse

Dansk Industri har netop offentliggjort dette års erhvervsklimaundersøgelse. De danske kommuner vurderes ud fra 22 statistiske indikatorer indenfor erhvervsvenligheden, og DI har givet Dragør Kommune en samlet placering som nummer 83 på listen over lokalt erhvervsklima i 2017. Det er 7 placeringer bedre end i 2016.

Hos Dragør Erhverv ønsker vi kommunen tillykke med fremgangen. Det er et tegn på, at Dragør Kommune har prioriteret erhvervspolitik og service noget højere i de seneste år. Vi oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde med byens politikere og embedsmænd. Og det er en forudsætning for, at vi kan nå et af foreningens mål: At udvikle bedre vilkår for at drive virksomhed i Dragør.

Også på borgmesterkontoret i Dragør er der stor tilfredshed med fremgangen i DI’s erhvervsklimaundersøgelse:

”Jeg er meget stolt af, at de seneste to års satsning på at styrke erhvervsfremmeindsatsen er lykkedes. Vi har virkelig styrket vores relevans og service over for erhvervslivet, og jeg ser frem til at fortsætte den gode udvikling sammen med vore virksomheder og Dragør Erhverv,” siger borgmester i Dragør Kommune, Eik Bidstrup.

Fremgang i sagsbehandling og kommunens image
Dragør Kommunes bedste placering er i kategorien statistiske indikatorer, hvor kommunen er nr. 32 på listen. Denne kategori dækker over de kommunale rammer og udviklingen af disse de seneste tre år. Kommunen har fået den største fremgang i kommuners sagsbehandlingstider. Her er Dragør rykket 21 pladser frem fra nummer 70 til 49 på listen. Også kommunens image er blevet bedre ifølge undersøgelsen, hvor Dragør er rykket 17 pladser frem fra nummer 90 til 73 på listen.

I Dragør Erhverv er vi glade for fremgangen i placeringen DI’s undersøgelse og ønsker, at denne udvikling skal fortsætte de kommende år. Dragør Kommunes erhvervsliv er bl.a. udfordret af begrænsningerne i kommunens størrelse og geografiske placering. I Dragør Erhverv vil vi dog fortsat arbejde for at sikre bedre vilkår for kommunens virksomheder. Det må være et fælles mål opnå endnu bedre resultater i alle DI’s 22 opstillede indikatorer for et godt erhvervsliv.

Medieomtale til Dragørs erhverv og turisme

Medieomtale til Dragørs erhverv og turisme

Dragør Kommune, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd har i et succesfuldt PR-projekt sat fokus på byens håndværkere, detailhandel og turisme. Tre vigtige emner for kommunens fortsatte fremdrift.

Dragørs position som Københavns baghave på kanten af Øresund kan udnyttes til at tiltrække yderligere turisme, ligesom der for kommunens lokale håndværkere ligger et stort forretningsmæssigt potentiale i deres viden og erfaring indenfor vedligeholdelse og restaurering af ældre eller fredede bygninger. Begge emner var en del af et PR-projekt, som Dragør Kommune søsatte i slutningen af foråret.

I forbindelse med Havnens Dag i foråret, blev den første PR-aktivitet gennemført for at sikre opmærksomhed omkring Dragør som et godt sted at nyde frisk luft og aktiviteterne på og omkring havnen. Senere er ombygningen af taget på Dragør Bio brugt som eksempel på, hvordan Dragørs mange fredede bygninger er med til at fostre en stand af håndværkere med helt særlige kompetencer.

Når juleræset er overstået, sætter den sidste PR-aktivitet spot på de gode shopping-oplevelser, som findes i Dragør.

Bag PR-projektet står Dragør Kommune, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. I alt har de to første PR-aktiviteter ført til 20 artikler i lokalaviser og fagblade. Samlet set har historierne nået mindst 400.000 læsere, og det glæder Erhvervs- og Turismechef i Dragør Kommune, Claus Rex:

”Det er første gang, at vi har forsøgt os med branding af denne type, og vi er meget tilfredse med resultaterne. Et øget mediefokus på Dragør vil udmønte sig i mere handel og turisme. Jeg kan godt forestille mig, at vi forsøger os med et lignende projekt senere i 2017.”

Fokus på byens håndværkere
Pengene til PR-aktiviteterne er fundet hos Dragør Kommune og Dragør Erhverv, der gerne giver en hjælpende hånd med at synliggøre kommunens håndværksbranche, detailhandel og rekreative aktiviteter.

Dragør Erhverv har længe arbejdet for samarbejde og konstruktiv dialog blandt byens håndværkere.

”Dragør Erhverv sætter mange initiativer i verden og prøver at trykke kommunen lidt på maven. De lokale håndværkere får nu igen lov til at byde på lokale opgaver, og jeg synes bestemt, at Dragør Erhverv har været med til at presse på i den forbindelse,” siger John Flindt, der er ejer tømrervirksomheden Flindt & Pedersen og bestyrelsesmedlem i Dragør Erhverv.

Flindt & Pedersen arbejder i øjeblikket med etableringen af nye toiletter på Dragør Havn. En opgave de vandt i udbud. Også en anden kommunal opgave har John Flindt budt på for nylig, men i dette tilfælde gik opgaven til en anden lokal håndværker. Det generer dog ikke håndværksmesteren:

”Kommunen har valgt at lytte til os, så opgaver med vedligeholdelse igen bliver udbudt lokalt. Byens håndværkere skal ikke have noget forærende, men vi vil have lov at byde på opgaverne. Det får vi i et vist omfang nu. Derudover fokuserer vi på at få yderligere opgaver udenbys,” forklarer John Flindt.

Opbakning til lokale
På rådhuset i Dragør er erhvervs- og turismechef Claus Rex ikke i tvivl om potentialet i Dragørs erhvervsliv. Sammen med Dragør Erhverv, Dragør Turistråd og andre lokale foreninger kan Dragør Kommune fungere som samlingspunkt for et dialogbåret og initiativrigt erhvervsliv.

”Vi skal skabe gode betingelser for Dragørs erhvervsliv og turisme. Det er grunden til, at kommunen sammen med Dragør Erhverv og Dragør Turistråd har sat yderligere fokus på at gøre Dragør mere kendt for sine rekreative kvaliteter, charmerende shopping og dygtige håndværkere,” siger erhvervs- og turismechef Claus Rex og bliver bakket op af John Flindt:

”Vi er nødt til at bakke op omkring de lokale. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden. – både håndværkerne, detailforretningerne og alle andre aktører. Jeg er glad for, at kommunen, turistrådet og Dragør Erhverv har forsøgt at sætte mere fokus på det,” siger John Flindt.

Dragør har fået flere arbejdspladser – flest i private firmaer

Dragør har fået flere arbejdspladser – flest i private firmaer

Antallet af fuldtidsbeskæftigede i Dragør Kommune er i de seneste 8 år steget med 4,3 procent, mens der på landsplan har været en tilbagegang. Det viser en analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ved udgangen af 2015. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i private firmaer er steget med 8,2 procent, hvilket placerer Dragør på en national fjerdeplads i konkurrencen om at skabe procentvist flest nye private arbejdspladser.

Formålet med AE-analysen var, at klarlægge om kommunalreformen fra 2007 har skabt flere arbejdspladser i de danske kommuner, hvilket var en af ambitionerne med reformen. Undersøgelsen viste, at der på landsplan i 2015 var 105.000 færre fuldtidsbeskæftigede, i både den offentlige og private sektor, sammenlignet med 2008.

Undersøgelsen viste dog, at der var 15 kommuner ud af de i alt 98 kommuner, hvor den samlede beskæftigelse var højere i 2015 end den var i 2008 – heriblandt Dragør Kommune, som indtager en flot 10. plads i undersøgelsen.

Her i Dragør Erhverv hæfter vi os særligt ved, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i de private virksomheder i Dragør, er steget med 8,2 procent, hvilket er 4. bedst sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Hos Dragør Kommune og særligt hos Erhvervs- og turismechef, Claus Rex, er der begejstring over fremgangen i den private beskæftigelse, som der ifølge ham særligt er to årsager til:

”Fremgangen i den private beskæftigelse skyldes for det første, at der i området omkring A.P. Møllers Allé er blevet skabt nogle perfekte rammer for erhvervsdrivende med konkurrencedygtige erhvervslokaler, som har tiltrukket en hel del virksomheder til vores kommune. For det andet, så har vi set en stigning i antallet af iværksættere, hvilket jeg ser som et tegn på, at kommunens arbejde med at udvikle byens erhvervsliv, særligt i samarbejde med Dragør Erhverv, er på rette spor”, fortæller Claus Rex.

Udover den positive fremgang i den private beskæftigelse, så er det også værd at nævne at antallet af offentlige fuldtidsbeskæftigede i Dragør Kommune også steget siden 2008. Stigningen i den offentlige sektor er dog med 0,7 procent noget lavere end stigningen i den private sektor, men set i lyset af, at der i 2 ud af 3 kommuner var færre offentlige ansatte i 2015 end i 2008, så indikerer det, at vores kommune er i en sund fremgang.

Du kan se undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.

Stor interesse for virksomhedsservice hos Dragørs virksomheder

Tårnbys virksomhedsservice er også for virksomheder i Dragør

Onsdag den 23. november var en større gruppe af Dragørs erhvervsledere mødt op til gå hjem-mødet, som var arrangeret af Dragør Erhverv i samarbejde med Dragør Kommune. De mange deltagere var mødt op for at høre mere om, hvilken service Tårnby Virksomhedsservice tilbyder, og høre hvilke ressourcer der går ledige i Dragør.

Mødet blev holdt hos Grønbech PR og kommunikation, som for nyligt er flyttet til moderne kontorlokaler hos Hvalsøgruppen på A. P. Møllers Allé i Dragør. Susanne Lindø, som er direktør i Grønbech, bød velkommen og fortalte kort om kommunikationsbureauet, som var vært ved mødet. Hun uddelte også en tipskupon, så deltagerne kunne tippe på 13 rigtige fun-facts om bureauet – fx at bureauet i de første ti måneder af 2016 har sikret sine omkring 50 kunder ikke mindre end 595 gode omtaler i aviser, magasiner, radio og TV. Inden mødet sluttede, blev der udloddet en god flaske champagne blandt de rigtige besvarelser.

Derefter fik socialchef i Dragør Kommune, Sara Birch Claces, ordet og fortalte om de mennesker i Dragør, som i dag leder efter jobs, praktikpladser og jobprøvninger. Der er i øjeblikket ca. 100 personer på kontanthjælp og 100 personer på integrationsydelse i Dragør. En stor del af disse er arbejdsdygtigt og har brug for en chance for at komme ud af den offentlige forsørgelse. Blandt de ledige er der især mange med en håndværksuddannelse, IT-kundskaber og enkelte akademikere.

Efter Saras præsentation fik deltagerne en introduktion til den rekrutteringsservice, som Michael Casse og hans team i Virksomhedsservice tilbyder. Teamet er en del af Jobcenter Tårnby, som servicerer borgere og virksomheder i både Tårnby og Dragør.

Michael fortalte om, hvordan Virksomhedsservice kan hjælpe virksomheder i Dragør med at finde kvalificeret arbejdskraft. Han lagde op til øget samarbejde og dialog, for jo mere Virksomhedsservice kender til Dragørs virksomheder og deres behov, jo mere målrettet kan hans team hjælpe med at finde de rigtige medarbejdere.

Virksomhedsservice kan hjælpe virksomhederne med at finde fuldt ud kvalificerede medarbejdere. Både dem, som af den ene eller anden grund lige er blevet ledige, dem som skal omskoles for at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen, og dem som kan arbejde nogle timer om dagen og ansættes i fleksjob eller praktik, hvilket giver både medarbejderen og virksomheden mulighed for at se hinanden an inden en eventuel fastansættelse.

Michael Casse gav også et indblik i, hvilken støtte virksomhederne kan få, når de tager fleksjobbere, praktikanter, medarbejdere i løntilskud og flygtninge i integrationsforløb.

”Der findes rigtig mange gode muligheder for, at virksomhederne kan få nye medarbejdere på fornuftige vilkår og samtidig hjælpe med en vigtig samfundsopgave. Jo flere vi får i job, jo større købekraft får vi også skabt lokalt,” sagde Michael Casse.

Efter oplæggene var der livlig debat samtidig med, at der var tid til at tale sammen og skabe nye relationer mellem de fremmødte virksomhedsledere.

Mere information om Tårnby Virksomhedsservice fås ved henvendelse til Morten Fuglsang på mfu.am@taarnby.dk eller 30760284.

Dragoer-erhverv-2Dragoer-erhverv-1Virksomhedsservice-L (23)Virksomhedsservice-L (29)Virksomhedsservice-L (27)Virksomhedsservice-L (30)Virksomhedsservice-L (33)Virksomhedsservice-L (35)

Dragør er blevet lidt mere erhvervsvenlig

Dragør er blevet lidt mere erhvervsvenlig

Hvert år tager Dansk Industri (DI) pulsen på de danske kommuners erhvervsvenlighed, og rapporten fra 2016 indikerer, at erhvervsklimaet i Dragør er i fremgang. Den gode nyhed er, at Dragør er rykket tre pladser frem sammenlignet med 2015. Den mindre gode nyhed er, at årets undersøgelse placerer Dragør i den kedelige ende af tabellen, som nummer 90 ud af 96 kommuner.

Det er vigtigt at nævne, at DI skriver i undersøgelsen, at Dragør Kommune er en af de kommuner med den laveste svarprocent. Resultatet påvirkes derfor i højere grad af de enkelte svar, hvilket medfører større udsving rent placeringsmæssigt.

Her hos Dragør Erhverv tager vi dog de positive briller på og hæfter os ved, at vores kommune langsomt kravler op ad rangeringsstien. Derudover håber og tror vi på, at vores kommune kan rykke endnu længere op i tabellen i 2017, når vi for alvor begynder at mærke effekten af kommunes nye erhvervs- og turismestrategi, som blev vedtaget sidste år.
Her i Dragør Erhverv vil vi gøre vores og fortsætte med at forbedre Dragørs erhvervsklima, og vi håber, at flere af kommunens erhvervsdrivende vil støtte op omkring dette.

Læs mere om undersøgelsen fra DI her.

Fokus på branding af Dragør

Fokus på branding af Dragør

Dragør og Store Magleby har alle muligheder for at øge indtægterne fra erhverv og turisme i de kommende år. Derfor søsætter Dragør Kommune, Dragør Turistråd og Dragør Erhverv nu nye initiativer, der skal fremstille byerne i et attraktivt lys.

Turismen i Danmark vil fortsætte med at have vokseværk i de kommende år. Det forventer de i hvert fald hos VisitDenmark, der spår flotte væksttal for den danske turisme.

Dragør har med sin placering, charme og lange historie store muligheder for at tiltrække sin andel af både danske og udenlandske turister. Det får nu Dragør Kommune, Dragør Turistråd og Dragør Erhverv til at sætte fokus på brandingen af Dragør og Store Magleby som attraktive turistmål.

I foråret igangsatte Dragør Kommune et projekt, der henover sommeren og efteråret skal give Dragør en øget eksponering på web og i lokale og landsdækkende medier. Det vil munde ud i tre PR-aktiviteter, der skal sætte fokus på byens havn, handelsliv og gode håndværkstraditioner. På rådhuset er initiativtageren, Erhvervs- og Turismechef Claus Rex, ikke i tvivl om, at Dragør har potentialet til at tiltrække flere turister og mere aktivitet.

”Dragør er den idylliske og charmerende plet tæt på København. Den er et oplagt turistmål for beboere på Amager og i Hovedstaden, men også for de turister, der har København som hovedmål. Vi skal gøre turisterne opmærksomme på, at Dragør har enormt meget at byde på. En kulturperle, den smukke natur, den hyggelige havn og de mange gode caféer og spisesteder er bare nogle af de ting, som vi kan tilbyde,” siger Claus Rex.

Et stærkt erhvervsliv

Turismen har stor indflydelse på økonomien hos Dragørs restauratører og næringsdrivende. Det er grunden til, at foreningen Dragør Erhverv, som tæller mange af byens virksomheder, har valgt at påtage sig en del af udgifterne. Og det er grunden til, at projektet også har opbakning fra Dragør Turistråd.

”Projektet er det første skridt i en længere proces, der på sigt skal fremhæve Dragør og Store Magleby, både som turistdestination, men også som erhvervsvenlig by med gode muligheder for både shopping og friluftsliv. Vi har et stærkt fællesskab og et dynamisk erhvervsliv i byen,” forklarer formanden for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, og fortsætter:

”Vores håndværkere har enormt meget knowhow om renovering og istandsættelse af gamle bygninger. Det skal vi udnytte, så vi kan få en øget efterspørgsel på deres viden.”

Kommunen, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd har i samarbejde med det lokale kommunikationsbureau, Grønbech, allerede afviklet den første PR-aktivitet, der gav Dragør Havn omtale i flere lokalmedier og fagblade. Se et par eksempler på omtalen her:

BygTek
Bådmagasinet

Grønbech har også tidligere været med til at fortælle gode historier om Dragør uden for kommunegrænsen. Da DR sendte julekalenderen Tidsrejsen i 2014, medførte Grønbechs PR-arbejde mere end 85 omtaler af julemarkedet og Dragør som julekalenderens lyslevende kulisse i radio, tv, aviser, ugeblade og magasiner.

Dragørs butikker er gode til at byde gæster velkommen

Dragørs butikker på en flot tredjeplads i popularitet

Turismen fylder godt som et erhverv i Dragør, og næsten hver tiende arbejdsplads i Dragør er direkte eller indirekte relateret til turisme.

En undersøgelse fra Visit Denmark viser, at Dragør i 2013 havde en værditilvækst på 152 mio. kr., som kommer fra turismen. Turisternes aktiviteter i byen gav 102 mio. kr. i kommuneskattekassen og skabte 295 jobs.

Desuden viser en helt dugfrisk Shoptimizer-analyse fra sommeren 2016, at Dragørs detailvirksomheder er rigtig gode til at tage imod turisterne.

Faktisk får byens butikker en flot tredjeplads blandt 32 deltagende byers butikker – vurderet af “mystery shoppere” og ved exit-interview af rigtige turister i byerne.

Læs mere om Visit Danmarks undersøgelse

Læs mere om årets Shoptimizer-analyse

Dragør får erhvervs- og turismestrategi

Dragør får erhvervs- og turismestrategi

Forslaget til strategi for erhverv og turisme er udarbejdet af kommunens nye erhvervs- og turistchef, Claus Rex, i dialog med Dragør Erhverv og Dragør Turistråd.

Strategien blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2015 med et overvældende flertal – 13 stemte for, én undlod at stemme og én var fraværende.

Den nye strategi har fem overskrifter: Sådan taler vi sammen – Det vil vi gøre for vores virksomheder – Det vil vi fokusere på – Dragør som attraktion – Hvem gør hvad.

”Det er fantastisk, at vi nu har fået politisk fokus på udviklingen af Dragørs erhverv,” siger Rasmus Gundelund Nielsen, som er formand for bestyrelsen i Dragør Erhverv og fortsætter:

”I 2015 har vi nået to vigtige milepæle i vores virke: Vi har fået ansat en erhvervs- og turistchef, og vi har fået en erhvervsstrategi. Dragør Erhverv er en ung forening, men vi har mødt utrolig meget velvilje og samarbejdsvilje. Både fra kommunen og fra Dragør Turistråd. Nu glæder vi os til sammen at tage de næste skridt, nemlig at gennemføre initiativer sammen som gavner og forbedrer det lokale erhvervsliv.”

”Fra Dragør Turistråd vil vi gerne ønske Dragør Erhverv tillykke med den nye strategi. Modsat turistområdet, så er det første gang, at Dragør har fået en erhvervsstrategi, og det bakker vi 100 procent op,” siger Axel Bendtsen, formand for Dragør Turistråd:

”Og det er naturligt, at strategien har fokus på at skabe sammenhæng mellem erhverv og turisme samt på at styrke turisterhvervet i vores kommune. En turismestrategi må dog samtidig kunne håndtere vores turistattraktioner, vores enestående kulturværdier og vores natur. Og vi skal kunne håndtere turisterne. Her må vi have alle Dragørs borgere med i processen. Vi ved fra så mange steder, at turisme på borgernes præmisser også er bedst for turisterne. Vi ser frem til at drøfte, hvordan vi sammen udmønter strategi og handlingsplan til glæde for Dragørs borgere,” siger han.

Fokus på dialog

”Det helt overordnede fokus i erhvervs- og turismestrategien er, at vi skal gøre tingene i dialog med hinanden,” siger Claus Rex og tilføjer, at han oplever en god, tillidsfuld, ærlig og engageret dialog allerede.

”Vi skal fortsat arbejde på at blive endnu bedre til at få talt sammen og forenet ressourcerne både hos erhvervene, i turismen og hos kommunen,” siger han:

Fokus på service

”Desuden har vi fokus på at lave nogle gode servicetilbud til virksomhederne i Dragør. Det kan være tilbud om ny viden via Væksthus Hovedstaden og vores samarbejde med Sparringspartnerne. Det kan være at sikre en nem indgang til dialog med kommunen eller sørge for hurtig byggesagsbehandling.”

Fokus på muligheder

”Desuden skal vi have fokus på at udnytte den begrænsede plads, der er til erhverv i Dragør. Vi skal sørge for, at erhvervsarealerne på A P Møllersvej, havnen, Mølleloden og Sdr. Tangvej anvendes optimalt. Grundlæggende er tanken, at det skal være muligt både at bo, leve og arbejde i Dragør – for at skabe trivsel og livsglæde,” siger Claus Rex. Når han kigger fremad mod aktiviteterne i 2016, så kommer kommunens kommende udbud af vedligeholdelse af de kommunale ejendomme til at fylde en del:

”Sammen med Dragør Erhverv kommer vi til at gennemføre et forløb, hvor vi forsøger at klæde de lokale håndværksvirksomheder på til at byde på opgaverne,” siger han. Desuden glæder Claus Rex sig til, at Dragør Kommune i foråret får en ny hjemmeside med en mere tydelig indgang og service for byens virksomheder. Når det gælder turismen, så kommer der mere fokus på, hvordan vi får turisterne til at blive lidt længere tid og bruge lidt flere penge i byen:

Fokus på turisme som erhverv

”Dragør er en typisk destination for dagsudflugter fra Hovedstaden, og for overnattende turister er lystbådehavnen et stort aktiv. Vi skal se på, hvilke særlige begivenheder i løbet af året, der kan markedsføres endnu mere effektivt for at gøre Dragørs herlighedsværdier og tilbud mere kendte. Men vi skal også se på, hvordan vi får turisterne til at bidrage mere til vores velstand.”

Ud i virkeligheden

Der er nok at tage fat på, men Claus Rex lægger dog også vægt på, at han stadig vil prioritere at besøge Dragørs virksomheder:

”Jeg fik en fantastisk velkomst, da jeg startede i jobbet i maj måned i år. Den gode og åbne dialog med Dragør Turistråd og Dragør Erhverv er grundlaget for den vedtagne strategi – og det vil også være grundlaget for mit fremtidige arbejde,” siger han. Desuden tilføjer han, at der politisk arbejdes med at sikre bedre infrastruktur til, fra og i Dragør – en proces som både involverer transportminister, lufthavnen, Region Hovedstaden og Movia.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi og handleplan er den færdige strategi blevet sendt til behandling i bestyrelserne i Dragør Turistråd og Dragør Erhverv, hvoraf sidstnævnte har vedtaget strategien på sit bestyrelsesmøde den 1. december.

Skal din virksomhed med i Grøn Vækst?

Skal din virksomhed med i Grøn Vækst?

Væksthus Hovedstaden starter nu rekruttering til det første hold af i alt tre hold af virksomheder, som over de kommende tre år gennemgår forløbet Grønne Forretningsmodeller.
dobbelt-logo

Forløbet er især for virksomheder, som:
•    Arbejder med lukkede materialekredsløb
•    Gentænker forbrugsmønstre
•    Designer og bygger effektive bygninger med smarte løsninger

Link til programmets hjemmeside
Link til ansøgningsskemaet
Grøn Vækst Produktblad

Gratis sparring til vækst og udvikling

Gratis sparring til vækst og udvikling

Dragør kommunes intentioner om bedre vilkår for virksomheder i byen medfører nu en ny aftale mellem Dragør Kommune og Sparringspartnerne. Aftalen betyder, at virksomheder og iværksættere gratis kan få hjælp til at sætte gang i udviklingen og væksten. Aftalen gør det muligt for erhvervsledere at modtage et gratis sparringsforløb op til 20 timer, fordelt på et halvt til et helt år.

”I Dragør Kommune er vi glade for at kunne tilbyde virksomheder og iværksættere i Dragør at få sparring og hjælpe ledere til at udvikle og skabe vækst i deres virksomheder. Vi blev opmærksomme på konceptet igennem Dragør Erhverv og valgte derfor at kontakte Sparringspartnerne. Det førte til en aftale, som skal være med til at forbedre erhvervsvilkårene i byen og sikre, at det er nemmere for byens virksomheder at få sparring” siger Claus Rex, erhvervs- og turistchef i Dragør om aftalen.

Sparringspartnerne har en række meget erfarne erhvervsledere tilknyttet, som uden beregning stiller deres kompetencer til rådighed for iværksætter og vækstvirksomheder. Som virksomhed skal man blot henvende sig til Sparringspartnernes sekretariat, hvis man ønsker et sparringsforløb. Det kan fx være sparring til udvikling og implementering af ny strategi, lancering af nye produkter, entre på nye markeder og alle mulige andre situationer, hvor man har brug for sparring til vækst. Derefter finder Sparringspartnerne den erfarne erhvervsleder, som har netop de kompetencer og erfaringer, der er nødvendige for en succesfuld sparring.

Læs mere om Sparringspartnerne http://www.sparringspartnerne.dk/faa-en-sparringspartner/

Print

 

Claus Rex er Dragør Kommunes nye erhvervs- og turismekonsulent

Claus Rex er Dragør Kommunes nye erhvervs- og turismekonsulent

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opprioritere arbejdet med både erhverv og turisme, ved at ansætte en ny medarbejder dedikeret til området.

Claus Rex er ansat i stilingen og starter den 1. maj.

Claus Rex

Claus har de seneste to år været selvstændig ejer af konsulentfirmaet Copenhagen Lanes, som rådgiver om cykling og turisme. Claus har også tidligere arbejdet med begge emner som hhv. turismechef i Cyklistforbundet og som kontaktchef i VisitDenmark.

Foruden erhverv og turisme skal den nye konsulent også være med til at øge hele kommunens fokus på samspilet med frivillige og borgere, både gennem frivillighed, medborgerskab og medinddragelse.

Dragør Kommune skal som det første udarbejde nye strategier for erhverv og turisme, og Claus vil i den forbindelse have en tæt kontakt til de væsentligste aktører i byen, herunder turistforeningen  og Dragør Erhverv.

Claus er 37 år og bor på Backersvej på Amager med sin familie.

Dragør er mere erhvervsvenlig

Dragør er mere erhvervsvenlig

I Dansk Industris (DI’s) seneste undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed er Dragør placeret som nummer 73. Dermed er vores kommune rykket hele 20 pladser frem siden samme undersøgelse i 2013.

Den største fremgang, som Dragør har haft, er en fremgang på 27 pladser i kategorien “Brug af private leverandører”. I kategorien er Dragør Kommune placeret som nummer 58 i år 2014 i forhold til nummer 85 i 2013.

Den bedste placering, som Dragør opnår blandt hovedkategorierne, er indenfor “Kommunens rammevilkår”, hvor Dragør er placeret som nummer 21. Kategorien omhandler 22 statistiske indikatorer, der beskriver erhvervsforholdene i kommunen.

Den laveste placering, Dragør opnår, er i kategorien Fysisk planlægning, hvor kommunen er placeret på en 95. plads. Den største tilbagegang er i kategorien Skatter, afgifter og gebyrer, hvor kommunen er faldet 21 pladser, til en placering som nummer 85.

Undersøgelsen er baseret på i alt 44 forskellige indikatorer, som dels er statistiske data, og dels er resultatet af en stor spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i 96 af landets 98 kommuner.

 Mere om Dragør i “Lokalt Erhvervsklima 2014”

Stegt valgflæsk og ristede politikere

Stegt valgflæsk og ristede politikere

Dragør Erhverv havde fulde huse, da der onsdag den 6. november blev diskuteret erhvervsliv op til det kommende kommunalvalg. For at høre de politiske partiers svar på, hvordan de vil arbejde for at skabe et mere dynamisk erhvervsliv, havde Dragør Erhverv sat otte spidskandidater i stævne på Restaurant Beghuset. Til en omgang med stegt (valg)flæsk, kold fadøl og ikke mindst klare, politiske budskaber.

Flere af byens politikere havde allerede været i krydsild tidligere på dagen hos TV2 Lorry, og burde således være i skarp træning, når det gjaldt de klare svar. Men for at være på den helt sikre side, havde Dragør Erhverv bedt TV2s politiske kommentator, Henrik Qvortrup, om at være ordstyrer. Og linjen var lagt fra starten: Ordstyren – og deltagerne – ville have mindre snak om, hvad der kunne have været anderledes i fortiden – og mere fokus på hvad partierne vil gøre i fremtiden.

Som debatten skred frem, kom politikerne og deltagerne, der alle var erhvervsdrivende fra kommunen, vidt omkring i de erhvervsrelaterede temaer. Det handlede blandt andet om udviklingen af havneområdet, udformning af en erhvervspolitik, serviceniveauet på rådhuset, ansættelsen af en erhvervschef og vigtigheden af samarbejde mellem partierne. Paradoksalt nok rådede der enighed blandt politikerne om flere og væsentlige områder, mens der var større uenighed at spore, når det gjaldt om processer og ikke mindst kommunens økonomiske situation.

Ved håndsoprækning stod én ting dog klart: Alle partierne bakkede op om ansættelsen af en erhvervschef. Fremtiden på den anden side af kommunalvalget vil vise, om der bliver lagt handling bag det fælles løfte.

Dragør Erhverv havde forud for arrangementet bedt de lokale partier om deres planer for erhvervsudviklingen. Du kan finde deres svar på foreningens hjemmeside: Dragoer-erhverv.dk

Partiernes udmeldinger om Dragørs erhvervsudvikling

Partiernes udmeldinger om Dragørs erhvervsudvikling

Dragør Erhverv har bedt de lokale politikere om at sætte ord på de tanker og planer, partierne har for erhvervsudviklingen. Her kan du se, hvad de har skrevet. Listen er ikke nødvendigvis total – men den afspejler, hvad vi har modtaget.

Kommunalvalg i Dragør

Stegt valgflæsk og ristede politikere

Snart er der kommunalvalg, og blandt de centrale valgtemaer er spørgsmålet om, hvordan politikerne vil medvirke til at skabe bedre forhold for det lokale erhvervsliv i Dragør.

Det sætter Dragør Erhverv fokus på onsdag den 6. november. Vi har indkaldt partiernes lokale spidskandidater til debataften på Restaurant Beghuset, hvor de vil få lejlighed til at sætte ord på sine visioner, planer og arbejde inden for erhvervsområdet. Der vil i løbet af arrangementet være rig mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra kandidaterne. TV2s politiske kommentator, Henrik Qvortrup, styrer slagets gang og sørger for god ro og orden samt ikke mindst klar snak.

1800-1845     Der serveres stegt flæsk med kogte kartofler, persillesovs og kold fadøl.
1900-2000     Politisk debat med Henrik Qvortrup som ordstyrer.
2000-2100     Diskussionen fortsætter, socialt samvær, mulighed for at dyrke og pleje netværk.

Alle erhvervsdrivende med adresse og/eller CVR-nummer i Dragør er velkomne med op til to deltagere. Der er et begrænset antal pladser og medlemmer af Dragør Erhverv har fortrinsret. Tilmelding sker efter først til mølle princippet ved mail til thomas@dragoer-erhverv.dk – oplys navn, firma, CVR-nummer og antal deltagere. For medlemmer af Dragør Erhverv er arrangementet gratis, mens gæster betaler 150 kr. per person.

Kopi af Qvortrup.jpg

Politikerne svigter det lokale erhvervsliv

Politikerne svigter det lokale erhvervsliv

Dragør Erhverv er godt i gang, men vi kan ikke fortsætte arbejdet uden ordentlig hjælp fra kommunen. Hvis der findes et politisk ønske i kommunen (der ligger nummer 93 ud af 96 i DIs undersøgelse af det lokale erhvervsklima) om at få en en drivende og resultatskabende erhvervsforening som samarbejdspartner, så koster det lidt investering. Blot at fastholde 50.000 kroner, som var niveauet i 2013, er ganske enkelt for uambitiøst.

Læs Dragør Erhvervs læserbrev, som er sendt til Dragør Nyt og sendt til lokalpolitikerne i kommunen

Dragør er vist erhvervs-u-venlig

Dragør er vist erhvervs-u-venlig

Dragør skraber bunden – som nr. 93 af 96 listede kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed i DI’s nye undersøgelse. Men så er der kun en vej, nemlig op!

DI’s nye undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2013, indeholder resultaterne fra den hidtil største undersøgelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner.

Undersøgelsen er baseret på i alt 44 forskellige indikatorer, som stammer fra en lang række statistiske data og en stor spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i 96 af landets 98 kommuner.

Se ranglisten