Dragør får erhvervs- og turismestrategi

Dragør får erhvervs- og turismestrategi

Forslaget til strategi for erhverv og turisme er udarbejdet af kommunens nye erhvervs- og turistchef, Claus Rex, i dialog med Dragør Erhverv og Dragør Turistråd.

Strategien blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2015 med et overvældende flertal – 13 stemte for, én undlod at stemme og én var fraværende.

Den nye strategi har fem overskrifter: Sådan taler vi sammen – Det vil vi gøre for vores virksomheder – Det vil vi fokusere på – Dragør som attraktion – Hvem gør hvad.

”Det er fantastisk, at vi nu har fået politisk fokus på udviklingen af Dragørs erhverv,” siger Rasmus Gundelund Nielsen, som er formand for bestyrelsen i Dragør Erhverv og fortsætter:

”I 2015 har vi nået to vigtige milepæle i vores virke: Vi har fået ansat en erhvervs- og turistchef, og vi har fået en erhvervsstrategi. Dragør Erhverv er en ung forening, men vi har mødt utrolig meget velvilje og samarbejdsvilje. Både fra kommunen og fra Dragør Turistråd. Nu glæder vi os til sammen at tage de næste skridt, nemlig at gennemføre initiativer sammen som gavner og forbedrer det lokale erhvervsliv.”

”Fra Dragør Turistråd vil vi gerne ønske Dragør Erhverv tillykke med den nye strategi. Modsat turistområdet, så er det første gang, at Dragør har fået en erhvervsstrategi, og det bakker vi 100 procent op,” siger Axel Bendtsen, formand for Dragør Turistråd:

”Og det er naturligt, at strategien har fokus på at skabe sammenhæng mellem erhverv og turisme samt på at styrke turisterhvervet i vores kommune. En turismestrategi må dog samtidig kunne håndtere vores turistattraktioner, vores enestående kulturværdier og vores natur. Og vi skal kunne håndtere turisterne. Her må vi have alle Dragørs borgere med i processen. Vi ved fra så mange steder, at turisme på borgernes præmisser også er bedst for turisterne. Vi ser frem til at drøfte, hvordan vi sammen udmønter strategi og handlingsplan til glæde for Dragørs borgere,” siger han.

Fokus på dialog

”Det helt overordnede fokus i erhvervs- og turismestrategien er, at vi skal gøre tingene i dialog med hinanden,” siger Claus Rex og tilføjer, at han oplever en god, tillidsfuld, ærlig og engageret dialog allerede.

”Vi skal fortsat arbejde på at blive endnu bedre til at få talt sammen og forenet ressourcerne både hos erhvervene, i turismen og hos kommunen,” siger han:

Fokus på service

”Desuden har vi fokus på at lave nogle gode servicetilbud til virksomhederne i Dragør. Det kan være tilbud om ny viden via Væksthus Hovedstaden og vores samarbejde med Sparringspartnerne. Det kan være at sikre en nem indgang til dialog med kommunen eller sørge for hurtig byggesagsbehandling.”

Fokus på muligheder

”Desuden skal vi have fokus på at udnytte den begrænsede plads, der er til erhverv i Dragør. Vi skal sørge for, at erhvervsarealerne på A P Møllersvej, havnen, Mølleloden og Sdr. Tangvej anvendes optimalt. Grundlæggende er tanken, at det skal være muligt både at bo, leve og arbejde i Dragør – for at skabe trivsel og livsglæde,” siger Claus Rex. Når han kigger fremad mod aktiviteterne i 2016, så kommer kommunens kommende udbud af vedligeholdelse af de kommunale ejendomme til at fylde en del:

”Sammen med Dragør Erhverv kommer vi til at gennemføre et forløb, hvor vi forsøger at klæde de lokale håndværksvirksomheder på til at byde på opgaverne,” siger han. Desuden glæder Claus Rex sig til, at Dragør Kommune i foråret får en ny hjemmeside med en mere tydelig indgang og service for byens virksomheder. Når det gælder turismen, så kommer der mere fokus på, hvordan vi får turisterne til at blive lidt længere tid og bruge lidt flere penge i byen:

Fokus på turisme som erhverv

”Dragør er en typisk destination for dagsudflugter fra Hovedstaden, og for overnattende turister er lystbådehavnen et stort aktiv. Vi skal se på, hvilke særlige begivenheder i løbet af året, der kan markedsføres endnu mere effektivt for at gøre Dragørs herlighedsværdier og tilbud mere kendte. Men vi skal også se på, hvordan vi får turisterne til at bidrage mere til vores velstand.”

Ud i virkeligheden

Der er nok at tage fat på, men Claus Rex lægger dog også vægt på, at han stadig vil prioritere at besøge Dragørs virksomheder:

”Jeg fik en fantastisk velkomst, da jeg startede i jobbet i maj måned i år. Den gode og åbne dialog med Dragør Turistråd og Dragør Erhverv er grundlaget for den vedtagne strategi – og det vil også være grundlaget for mit fremtidige arbejde,” siger han. Desuden tilføjer han, at der politisk arbejdes med at sikre bedre infrastruktur til, fra og i Dragør – en proces som både involverer transportminister, lufthavnen, Region Hovedstaden og Movia.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi og handleplan er den færdige strategi blevet sendt til behandling i bestyrelserne i Dragør Turistråd og Dragør Erhverv, hvoraf sidstnævnte har vedtaget strategien på sit bestyrelsesmøde den 1. december.