Dragørs butikker er gode til at byde gæster velkommen

Dragørs butikker på en flot tredjeplads i popularitet

Turismen fylder godt som et erhverv i Dragør, og næsten hver tiende arbejdsplads i Dragør er direkte eller indirekte relateret til turisme.

En undersøgelse fra Visit Denmark viser, at Dragør i 2013 havde en værditilvækst på 152 mio. kr., som kommer fra turismen. Turisternes aktiviteter i byen gav 102 mio. kr. i kommuneskattekassen og skabte 295 jobs.

Desuden viser en helt dugfrisk Shoptimizer-analyse fra sommeren 2016, at Dragørs detailvirksomheder er rigtig gode til at tage imod turisterne.

Faktisk får byens butikker en flot tredjeplads blandt 32 deltagende byers butikker – vurderet af “mystery shoppere” og ved exit-interview af rigtige turister i byerne.

Læs mere om Visit Danmarks undersøgelse

Læs mere om årets Shoptimizer-analyse