Dragør Kommune er rykket 7 pladser frem i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse

Dragør Kommune er rykket 7 pladser frem i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse

Dansk Industri har netop offentliggjort dette års erhvervsklimaundersøgelse. De danske kommuner vurderes ud fra 22 statistiske indikatorer indenfor erhvervsvenligheden, og DI har givet Dragør Kommune en samlet placering som nummer 83 på listen over lokalt erhvervsklima i 2017. Det er 7 placeringer bedre end i 2016.

Hos Dragør Erhverv ønsker vi kommunen tillykke med fremgangen. Det er et tegn på, at Dragør Kommune har prioriteret erhvervspolitik og service noget højere i de seneste år. Vi oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde med byens politikere og embedsmænd. Og det er en forudsætning for, at vi kan nå et af foreningens mål: At udvikle bedre vilkår for at drive virksomhed i Dragør.

Også på borgmesterkontoret i Dragør er der stor tilfredshed med fremgangen i DI’s erhvervsklimaundersøgelse:

”Jeg er meget stolt af, at de seneste to års satsning på at styrke erhvervsfremmeindsatsen er lykkedes. Vi har virkelig styrket vores relevans og service over for erhvervslivet, og jeg ser frem til at fortsætte den gode udvikling sammen med vore virksomheder og Dragør Erhverv,” siger borgmester i Dragør Kommune, Eik Bidstrup.

Fremgang i sagsbehandling og kommunens image
Dragør Kommunes bedste placering er i kategorien statistiske indikatorer, hvor kommunen er nr. 32 på listen. Denne kategori dækker over de kommunale rammer og udviklingen af disse de seneste tre år. Kommunen har fået den største fremgang i kommuners sagsbehandlingstider. Her er Dragør rykket 21 pladser frem fra nummer 70 til 49 på listen. Også kommunens image er blevet bedre ifølge undersøgelsen, hvor Dragør er rykket 17 pladser frem fra nummer 90 til 73 på listen.

I Dragør Erhverv er vi glade for fremgangen i placeringen DI’s undersøgelse og ønsker, at denne udvikling skal fortsætte de kommende år. Dragør Kommunes erhvervsliv er bl.a. udfordret af begrænsningerne i kommunens størrelse og geografiske placering. I Dragør Erhverv vil vi dog fortsat arbejde for at sikre bedre vilkår for kommunens virksomheder. Det må være et fælles mål opnå endnu bedre resultater i alle DI’s 22 opstillede indikatorer for et godt erhvervsliv.