Dragør har fået flere arbejdspladser – flest i private firmaer

Dragør har fået flere arbejdspladser – flest i private firmaer

Antallet af fuldtidsbeskæftigede i Dragør Kommune er i de seneste 8 år steget med 4,3 procent, mens der på landsplan har været en tilbagegang. Det viser en analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ved udgangen af 2015. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i private firmaer er steget med 8,2 procent, hvilket placerer Dragør på en national fjerdeplads i konkurrencen om at skabe procentvist flest nye private arbejdspladser.

Formålet med AE-analysen var, at klarlægge om kommunalreformen fra 2007 har skabt flere arbejdspladser i de danske kommuner, hvilket var en af ambitionerne med reformen. Undersøgelsen viste, at der på landsplan i 2015 var 105.000 færre fuldtidsbeskæftigede, i både den offentlige og private sektor, sammenlignet med 2008.

Undersøgelsen viste dog, at der var 15 kommuner ud af de i alt 98 kommuner, hvor den samlede beskæftigelse var højere i 2015 end den var i 2008 – heriblandt Dragør Kommune, som indtager en flot 10. plads i undersøgelsen.

Her i Dragør Erhverv hæfter vi os særligt ved, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i de private virksomheder i Dragør, er steget med 8,2 procent, hvilket er 4. bedst sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Hos Dragør Kommune og særligt hos Erhvervs- og turismechef, Claus Rex, er der begejstring over fremgangen i den private beskæftigelse, som der ifølge ham særligt er to årsager til:

”Fremgangen i den private beskæftigelse skyldes for det første, at der i området omkring A.P. Møllers Allé er blevet skabt nogle perfekte rammer for erhvervsdrivende med konkurrencedygtige erhvervslokaler, som har tiltrukket en hel del virksomheder til vores kommune. For det andet, så har vi set en stigning i antallet af iværksættere, hvilket jeg ser som et tegn på, at kommunens arbejde med at udvikle byens erhvervsliv, særligt i samarbejde med Dragør Erhverv, er på rette spor”, fortæller Claus Rex.

Udover den positive fremgang i den private beskæftigelse, så er det også værd at nævne at antallet af offentlige fuldtidsbeskæftigede i Dragør Kommune også steget siden 2008. Stigningen i den offentlige sektor er dog med 0,7 procent noget lavere end stigningen i den private sektor, men set i lyset af, at der i 2 ud af 3 kommuner var færre offentlige ansatte i 2015 end i 2008, så indikerer det, at vores kommune er i en sund fremgang.

Du kan se undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her.