Dragør er mere erhvervsvenlig

Dragør er mere erhvervsvenlig

I Dansk Industris (DI’s) seneste undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed er Dragør placeret som nummer 73. Dermed er vores kommune rykket hele 20 pladser frem siden samme undersøgelse i 2013.

Den største fremgang, som Dragør har haft, er en fremgang på 27 pladser i kategorien “Brug af private leverandører”. I kategorien er Dragør Kommune placeret som nummer 58 i år 2014 i forhold til nummer 85 i 2013.

Den bedste placering, som Dragør opnår blandt hovedkategorierne, er indenfor “Kommunens rammevilkår”, hvor Dragør er placeret som nummer 21. Kategorien omhandler 22 statistiske indikatorer, der beskriver erhvervsforholdene i kommunen.

Den laveste placering, Dragør opnår, er i kategorien Fysisk planlægning, hvor kommunen er placeret på en 95. plads. Den største tilbagegang er i kategorien Skatter, afgifter og gebyrer, hvor kommunen er faldet 21 pladser, til en placering som nummer 85.

Undersøgelsen er baseret på i alt 44 forskellige indikatorer, som dels er statistiske data, og dels er resultatet af en stor spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i 96 af landets 98 kommuner.

 Mere om Dragør i “Lokalt Erhvervsklima 2014”