Virksomhedsdag med fokus på faglig sparring og mentorer

Virksomhedsdag med fokus på faglig sparring og mentorer

Omkring 25 erhvervsledere fra Dragør trodsede de sidste debatprogrammer før valget for at deltage i Virksomhedsdagen den 17. juni med fokus på faglig sparring og mentorordninger.

Virksomhedsdagen var arrangeret af Dragør Erhverv og Dragør Kommune og velbesøgt af forskellige grene af erhvervslivet, lokalpolitikere og kommunalt ansatte.

Dragørs Borgmester, Eik Dahl Bidstrup, indledte virksomhedsdagen med at fortælle om kommunens vision om vækst i erhvervslivet og om ansættelsen af en erhvervs- og turistchef i Dragør. Dragør besidder ifølge borgmesteren Danmarks smukkeste industriområde, og har mange stærke kvaliteter med unik beliggenhed med natur og havn. Borgmesteren fortalte, at der i det seneste år ikke var mange virksomheder i Dragør som brugte Væksthus Hovedstadens ordninger, og at sparring kan medvirke til at optimere virksomheden og inspirere ledelsen. Borgmesteren præsenterede efter sin indledning de tre oplægsholdere – Niels Buchholst, Michael Staal og Max Damgaard.

Niels Buchholst, formand for Sparringspartnerne, viste, hvor vigtige små og mellemstore virksomheder (SMV) er for Danmarks velstand og velfærd, og situationer, hvor professionel støtte kan hjælpe ledere med at udvikle virksomheden og være proaktiv i forhold til eventuelle problemer med generationsskifte eller forretningsplan. Sparring kan hjælpe nystartede virksomheder med at komme godt i gang og opnå bedre finansiering, men sparring kan også være en hjælp til både leder og direktion i alle typer virksomhed, og er ikke kun for start-ups virksomheder.

”Min erfaring og mine fejltagelser kan være guld værd for startups, og for mig er det en stor personlig tilfredsstillelse at kunne hjælpe,” sagde Niels Buchholst bl.a.

Michael Staal, som er fra Dragør og har flere internationale topjobs i bagagen, fulgte op med et oplæg om sin erfaring både som modtager og giver af professionel støtte med sparring. Gennem sin karriere oplevede Michael, hvordan det kan være ensomt at være leder og nødvendigt at søge sparring og inspiration uden for virksomheden. I sin søgen efter viden til at sikre et turn-around prøvede Michael Staal forskellige former for netværk, og fandt sig godt til rette i Connect Denmark:

”Jeg har fundet ud af, at det der gav mig mest, var at være mentor, fordi man lærer nogen gange bedst ved at få lov til at undervise andre,” sagde Michael Staal bl.a.

Max Damgaard fra Væksthus Hovedstadsregionen rundede oplægsrunden af med de muligheder Væksthuset stiller til rådighed. Væksthuset hjælper primært virksomheder med potentiale for vækst. De tager gerne virksomheder under deres vinger, hvis ambition og potentiale passer sammen og virksomheden har lyst til forandring.

Max Damgaard sagde bl.a.:

”Erfaring kan bruges, og hvis der er nogen, som rækker hånden ud til jer, så tag fat i den!”

I løbet af aftenen blev det diskuteret, hvordan virksomhederne og kommunen kan arbejde sammen om at etablere sparringsnetværk i Dragør. Der var mange holdninger, men en ting står klart efter debatten: Dragør er fyldt med ambitiøse virksomhedsledere, som har både erfaring og energi. Virksomhedsdagen blev rundet af med netværk, hvor deltagerne mere uformelt kunne få vendt deres situationer og virksomheder.

Se Niels Buchholst oplæg

Virksomhedsdag 15 (5)Virksomhedsdag 15 (4)Virksomhedsdag 15 (2)Billede 3 - Michael Staal, medlem af Connect Denmark og tidligere direktør i BrunataBillede 2 - Dragørs Borgmester, Eik Dahl Bidstrup, bød deltagerne velkommenBillede 1 - Erhvervskedere til Virksomhedsdag i Dragør