Virksomhedsdag i Dragør

Virksomhedsdag i Dragør

18. juni mellem 17.00 og 20.30 samledes lokale virksomhedsledere, kommunale ledere og politikere i Dragør til virksomhedsdag i Hollænderhallen, arrangeret af Dragør Kommune i samarbejde med Dragør Erhverv.

Mødet gav forslag til, hvordan det offentlige og erhvervslivet sammen kan styrke det lokale erhvervsliv i Dragør. Under mødet var der også rig mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende, og så blev indkøbspolitikken og den kommende erhvervspolitik i kommunen også vendt.

Over 40 deltagere lyttede, da Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, indledte mødet og glædede sig over det stærke fremmøde:

”Jeg håber, at vi med dette møde får taget hul på formuleringen af en kommende erhvervspolitik – og at vi derefter kan samarbejde om at sætte handling bag de fine ord,” sagde borgmesteren bl.a.

Efter at Susanne Lindø, næstformand i Dragør Erhverv, havde givet en kort information om Dragør Erhverv, som har til formål at samle og styrke erhvervslivet i Dragør, fik direktør for Plan og Teknik, Søren Kjær ordet.

Han beskrev de spilleregler, som kommunens indkøb er underlagt, som dybest set har til formål at sikre et fornuftigt indkøb – bedst og billigst – af alle mulige varer og tjenesteydelser. Nogle indkøb som fx vedligeholdelse af kommunens bygninger udvendigt og installationer samt indkøb af IT er samlet i rammeaftaler, som periodisk kommer i udbud. Andre indkøb, som fx indkøb af dagligvarer foretages lokalt i de enkelte kommunale institutioner. Der er altså flere muligheder for, at lokale virksomheder kan byde sig til. Hvis man er interesseret i at levere til det offentlige, er det en god idé selv at følge med og orientere sig om udbud og spilleregler, fx på portalen www.udbud.dk. Han opfordrede også til, at lokale virksomheder søger optagelse på kommunens leverandørliste.

Indehaver Martin Skou fra Skou Gruppen fortalte om virksomhedens rammeaftale med kommunen, og hvordan Skou Gruppen har gjort sine leverancer attraktive for en række kommuner og andre offentlige institutioner i Hovedstadsområdet. Han opfordrede til, at interesserede håndværkere tager kontakt – da Skou Gruppen lader omkring en tredjedel af sine arbejder udføre af underentreprenører. Virksomheden er meget interesseret i lokale samarbejder og i at tage praktikanter og lærlinge fra Dragør.

Efter en pause, hvor Rosenkilde Catering diskede op med lidt mad og drikke, var der gruppearbejde og debat, hvor deltagerne blev bedt om at tage stilling til fire spørgsmål:

  • Hvordan kan vi styrke de private virksomheder og skabe flere arbejdspladser i Dragør Kommune?
  • Hvordan kan vi gøre Dragør Kommunes indkøbspolitik mere synlig?
  • Hvad er de vigtigste punkter i Dragør Kommunes fremtidige erhvervspolitik?
  • Hvordan kan lokale virksomheder sikre sig, at de står stærkere rustet til offentlige udbud?

Gruppearbejdet blev gennemført, så deltagerne havde mulighed for at arbejde sammen med nye gruppemedlemmer for hvert spørgsmål – så flest mulige fik hilst på hinanden. Der var en god debat og mange kreative ideer og forslag kom frem. Referaterne fra gruppearbejdet vil Plan og Teknik medarbejderne samle og bearbejde sammen med Dragør Erhvervs bestyrelse som et led i forberedelserne af forslag til den kommende erhvervspolitik.

Klik på billedet for større format

Virksomhedsdag (15)

Virksomhedsdag (5)Virksomhedsdag (2)Virksomhedsdag (12)Virksomhedsdag (1)

Virksomhedsdag (6)

Virksomhedsdag (7)Virksomhedsdag (10)

Virksomhedsdag (3)

Virksomhedsdag (13)

Virksomhedsdag (9)

Virksomhedsdag (8)Virksomhedsdag (4)Virksomhedsdag (11)Virksomhedsdag (14)