Stort fremmøde til debat om erhvervs- og turiststrategi

Stort fremmøde til debat om erhvervs- og turiststrategi

Strategien, som senere skal vedtages af kommunalbestyrelsen har været undervejs og drøftet, siden Dragør Erhverv blev etableret for snart tre år siden. Med sin ansættelse har erhvervs- og turistchef Claus Rex overtaget opgaven med at sikre strategiens politiske vedtagelse.

Men inden det sker, var der altså lagt op til en åben debat, som vi skal hilse at sige, at alle fremmødte deltog livligt i.

Formand for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, bød velkommen til mødet og indledte med at forklare, hvorfor der stadig står på foreningens hjemmeside, at Dragør Erhverv skal skabe grundlag for ansættelse af en erhvervschef i Dragør:

”Det kan godt være, at du har udstået din tre måneders prøvetid i kommunal regi, men her i Dragør tager det lidt længere tid at blive accepteret, så vi kører med et års prøvetid,” sagde Rasmus med et varmt glimt i øjenkrogen.

Han gav derefter ordet til borgmester Eik Dahl Bidstrup som glædede sig over det store fremmøde og den gode dialog, som kommunen har med både erhverv og turisme:

”Her i Dragør kan man ikke sige erhvervsstrategi, uden også at sige turismestrategi. For turisme er bl.a. et erhverv. Og det skal blomstre sammen med Dragørs øvrige erhvervsliv. For at skabe velstand og trivsel i vores dejlige by,” sagde han bl.a.

Derefter tog Claus Rex ordet og gennemgik indholdet i udkastet til den erhvervs- og turismestrategi, som han har arbejdet på siden sin tiltræden i maj – og som allerede har været vendt i Dragør Erhvervs bestyrelse og i Dragør Turistråd.

Claus opfordrede også forsamlingen til at bryde af med spørgsmål og kommentarer, og der gik ikke lang tid før diskussionen gik lystigt. Så Claus fik nogle flere input til det to siders strategi-oplæg, som nu snart finder sin vej til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget (bilag til møde i udvalget 3. november 2015).

Næste arrangement i Dragør Erhverv er et lille gratis kursus i, hvordan man får forretningsmæssig succes på nettet. Det foregår 25. november 18:30 – 21:00 på Dragør Strandhotel under overskriften “Vind eller forsvind på nettet”. Se kalenderen for november

Om erhvervstrategi okt 2015 (2) Om erhvervstrategi okt 2015 (3) Om erhvervstrategi okt 2015 (4) Om erhvervstrategi okt 2015 (5) Om erhvervstrategi okt 2015 (6) Om erhvervstrategi okt 2015 (7) Om erhvervstrategi okt 2015 (8) Om erhvervstrategi okt 2015 (1)