Rekord-mange til debat om udviklingen af Dragør Havn

Rekord-mange til debat om udviklingen af Dragør Havn

Dragør Erhvervs møde om havneudvikling fyldte øvre etage på Dragør Strandhotel med erhvervsledere, politikere og repræsentanter fra forretninger og foreninger på havnen. Mødet var tilrettelagt med oplæg til inspiration fra Hundested, Svaneke og en erfaren erhvervsmægler. Derefter var der tid til at diskutere, hvordan vi i Dragør kan udvikle havnen og skabe mere forretning, liv og trivsel på havnearealerne og bymidten.

Ole Hjorth, som er manager i Sadolin & Albæk, fortalte om by- og havneudvikling set fra en kommerciel vinkel. For ham er det vigtigt, at man udvikler ud fra byens skala og rammevilkår i området, så Dragørs charme bevares og forstærkes:

”Da jeg kom hertil, bemærkede jeg det lille torv ved biografen, hvor to kvinder stod og talte sammen. Så kom jeg til havnen og den mere åbne plads ved hotellet og cafeerne. Her bliver der i dag ikke lagt så meget op til at man stopper op og taler med hinanden,” bemærkede han.

Efter Ole Hjorths mening bør man tænke før man tegner, så udviklingen skal ikke drives af arkitekter men af handlekraft og enighed blandt erhvervsdrivende, politikere og embedsmænd. Hans anbefaling til Dragør var, at respektere byens sjæl og historie, skabe plads til biler og borgere samt være enige om planen for havneudvikling. Dragør Havn er i dag en kommunal havn, hvilket i forlængelse af Oles oplæg udløste en diskussion om ansvar, og hvem der skal drive udviklingen.

Tim Stender, som er medejer i Svaneke Bryghus, fortalte efterfølgende om de udfordringer, han mødte som tilflytter i Svaneke for 25 år siden. Det var først, da de lokale virksomheder begyndte at samarbejde, at udviklingen for alvor tog fart i den bornholmske by:

”I skal grille et par høns, drikke nogle bajere, og blive enige om, hvordan I kan have glæde af at arbejde sammen. Selv små ting kan gøre en forskel,” sagde han bl.a.

I Svaneke startede de lokale forretninger en række aktiviteter, som var med til at tiltrække mennesker og turister, og efterhånden steg kommunens interesse for byens erhvervsliv – i takt med succesen. Tims budskab var bl.a., at Dragør har mange gode muligheder for udvikling og succes, og at man skal huske små specialbutikker og traditioner, når man ønsker vækst i havnemiljøet.

Søren Eirfeldt Brink, som er havnefoged i Hundested Havn, tog deltagerne med på turen fra færge- og fiskerihavn til den kulinarisk og kulturel feriedestination, som Hundested Havn er i dag. I Hundested var erhvervsforeningen i første omgang med til at tiltrække yngre kræfter og iværksættere, som satte gang i byens udvikling med havnen som centrum. Søren mente, at man bør skabe ejerskab og stolthed omkring havnen, så både erhverv og borgere føler, at havnen også er deres.

Efter oplæggene diskuterede deltagerne, hvordan Dragør Havn kan komme videre med en udvikling, som styrker både turismen, erhvervslivet, livet på havnen og i byen i det hele taget. Blandt flere ideer, som blev vendt, var ændring af havnens styreform, udviklingen af turisme, etablering af flere bådpladser, havnens værdier og miljø, hvordan havnen integreres mere i byen, og om sejlende turister, som bliver et par dage, er mere værd end busturister, som bliver et par timer osv.

Oplæg Sadolin Albæk

Billede 1 - Gå-hjem-møde på Dragør StrandhotelBillede 2 - Oplægsholder Ole Hjorth fra Sadoling & AlbækBillede 4 - Diskussion om udvikling af havnenBillede 3 - Oplægsholdere Søren Eirfeldt Brink og Tim Stender