Referat fra ordinær generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 2013

Dragør Erhverv reducerer kontingentet: Den nye erhvervsforening er i færd med at samle alle aktive virksomheder og virksomhedsledere i kommunen.

Det er faldet nogle af de især større virksomheder for brystet, at kontingentet fastsat af foreningens stiftende generalforsamling afhang af, hvor mange medarbejdere virksomheden havde. Jo flere ansatte, jo højere kontingent.

Men sådan er det altså ikke mere. Efter at en beslutningsdygtig ordinær generalforsamling den 20. marts vedtog bestyrelsens forslag, er kontingentet 800 kr. pr. halve år nu for alle virksomheder og virksomhedsledere med adresse i Dragør. Kontingent for støttemedlemmer er uændret.

Portrætter i Dragør Nyt: Efter påske kunne man i Dragør Nyt se et af foreningens initiativer – nemlig portrætter af foreningens medlemmer. Dragør Nyt bakker nemlig op omkring den nye erhvervsforening som et af de første medlemmer og ved, når pladsen tillader det, at portrættere virksomhederne, som er med i Dragør Erhverv.

Borgmester observatør: På foreningens generalforsamling blev vedtægterne også ændret, så de præciserer, at Dragørs til enhver tid siddende borgmester har plads i foreningens bestyrelse som observatør.

Valg af bestyrelse: På valg var Charlotte Blok, Dragør VVS & Blikkenslagerforretning ApS, som ikke ønskede genvalg. I hendes sted blev Mette Lønstrup fra  Kiropraktisk Klinik på Rønne Alle valgt, desuden modtog Dorit Aalbæk, Danske Bank og Sven Ole Rosenkilde, Rosenkilde Catering genvalg.

Øvrige valg: Som suppleanter blev Helle Rybner fra Dragør Nyt og Ole Sørensen fra GreenMatic genvalgt, Knud Berggren og Lene Rybner Jensen blev valgt som foreningens interne revisorer.

Se referat fra generalforsamlingen her