Referat Dragør Erhvervs generalforsamling marts 2015

Referat Dragør Erhvervs generalforsamling marts 2015

Dragør Erhverv afholdt den 12. marts den ordinære generalforsamling. I år fandt generalforsamlingen sted på Dragør Fort, der åbnede dørene og bød medlemmerne indenfor. Deltagelsen til generalforsamlingen var stor, og humøret var højt blandt de fremmødte.

Formand, Rasmus Gundelund Nielsen, berettede om foreningens aktiviteter og arbejdet for bedre vilkår for private virksomheder i Dragør. Dragør Erhverv har i årets løb lavet udkast til kommunens erhvervspolitik og påvirket jobindhold for kommunens nye turist- og erhvervschef. Erhvervsforeningen modtog i 2014 Venstres Erhvervspris for det lokale og politiske arbejde.

Dragør Erhverv er i løbet af 2014 vokset og har nu 61 virksomheder som medlemmer. Medlemmer og erhvervsledere fra Dragør har i løbet af 2014 kunnet deltage i seks gå-hjem-møder, ligesom foreningen sammen med kommunen har holdt Virksomhedsdag i Dragør, hvilket tiltrak mere end 40 ledere. Der har været flot fremmøde til alle foreningens aktiviteter, og det er bestyrelsens indtryk at aktiviteterne både inspirerer erhvervslederne, giver dem nye kontakter og skaber basis for ny forretning.

Flere bestyrelsesmedlemmer på valg har ikke ønsket at genopstille, men heldigvis har nye kræfter meldt sig. Derfor er Søren Schwensen, Charlotte Hemmingsen og Jan Kjølhede Meedom valgt ind i bestyrelsen. Jimmy Kjærsvold og Thomas Andersen blev valgt til suppleanter til bestyrelsen. Revisorfirmaet Gutfelt blev valgt som revisor, og Karl Erik Grønbech er revisorsuppleant. Foreningens budget blev godkendt, og der blev talt om foreningens mål for 2015.

Dragør Erhverv bød efterfølgende på en god middag, hvor virksomhedslederne udvekslede historier og erfaringer fra året og diskuterede lokalpolitik. Dragør Erhverv havde sørget for underholdning til medlemmerne i form af Dragør Revyens fornemme 90-års jubilæum, som rundede aftenen godt af og satte smil på medlemmernes læber.