Referat af generalforsamling i Dragør Erhverv 2014

Referat af generalforsamling i Dragør Erhverv 2014

Den 27. marts var der generalforsamling i Dragør Erhverv med 14 fremmødte. Ved valg af bestyrelse ønskede Sven Ole Rosenkilde, Helle Rybner og Mikkel Jørnvil Nielsen ikke genvalg, så i stedet ønsker vi hjerteligt velkommen til Egon Strøbæk, Flemming Aunel og John Flindt i bestyrelsen.

Hvis du ønsker at læse et referat af generalforsamlingen, kan du se det ved at klikke her