Venstre

Venstre om erhvervspolitik i Dragør

venstreDet vil Venstre

Erhvervspolitik for Dragør

Dragør Kommunes placering geografisk og med naboskabet til lufthavnen har konsekvenser for erhvervsudviklingen i Dragør. Hertil kommer de natur- og miljømæssige forhold med betydelige fredede arealer. Det er vigtigt, at erhvervspolitikken tager højde for disse forhold, som rummer begrænsninger, men i høj grad også muligheder.

Visionen

En vellykket erhvervspolitik kan kun realiseres gennem en god dialog, kommunikation og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Erhvervspolitikken skal sikre:

 • gunstige rammer for at etablere og drive virksomhed  i Dragør Kommune,
 • tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem erhvervsliv og kommune,
 • at Dragør Kommune er et godt og naturligt valg for iværksættere at etablere virksomhed,
 • fastholdelse og udvikling af lokale arbejdspladser til kommunens borgere.

Strategierne

1)    Øget indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed.

2)    Bruge udviklingen af havneområdet  som katalysator for en mere aktiv erhvervspolitik.

3)    Udvikling af Dragør som oplevelses- og aktivitetskommune for borgere i hovedstadsregionen generelt.

4)    Forbedring af rammevilkårene for bestående virksomheder.

Øget indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed.

 • Mentorordning for iværksættere – erfarne virksomhedsledere yder rådgivning og sparrer med lokale iværksættere. Etableres i samarbejde med Dragør Erhvervsråd.
 • Iværksætterhus – yderligere fokus på at udbygge iværksættermiljøet i Dragør evt. som en del af udviklingen af havnearealet
 • Etablere samarbejde med Initiativgruppen – kommunen indgår  aftale med Initiativgruppen (som flere kommuner i hovedstadsområdet allerede samarbejder med), som sikrer adgang til rådgivning i opstartsfasen (skønnet kommunal omkostning ca. 75.000 kr./år).

Bruge udviklingen af havneområdet  som katalysator for en mere aktiv erhvervspolitik.

 • Iværksætterhus på havnen – etablere de fysiske  rammer for et iværksætterhus som en integreret del af udviklingen af havneområdet.
 • Udvikling af den gamle færgehavn – udvikling af tilbud for lyst- og fritidssejlere, som kan tiltrække flere besøgende og dermed et aktivt marint havnemiljø.

Udvikling af Dragør som oplevelses- og aktivitetskommune for borgere i hovedstadsregionen generelt.

 • Dragør rundt på cykel eller til fods – tilbyde aktiviteter for børnefamilier incl. Overnatning i bivuak/telt, bålplads, fiskeri, rideture m.m. (skal omformuleres)
 • Bedre forhold for busturister/krydstogtssegmentet

Forbedring af rammevilkårene for bestående virksomheder

 • Afvikling af dækningsafgiften – den kommunale dækningsafgift bør afvikles henover den kommende valgperiode.
 • Forbedring af den kommunale service – internetportal for erhvervsvirksomheder skal opbygges integreret med kommunens hjemmeside. Der skal etableres et erhvervsteam (inden for bestående ressourcemæssige rammer), som tager sig af erhvervsrettede spørgsmål.