Liste T

Liste T om erhvervspolitik i Dragør

Erhverv og turisme

Vision

listet

Dragør Kommune fører en aktiv erhvervspolitik, der sikrer et levende erhvervsliv og en bæredygtig turisme. Det er attraktivt for vores virksomheder at forblive i kommunen og for nye virksomheder at etablere sig.

Overordnet politik

Dragør skal satse på vores særpræg og styrkeområder, havnerelaterede erhverv, turisterhvervet, vores handel, vores gode håndværksvirksomheder og innovative, nye og spændende virksomheder, der fint kan indpasses i vores værdifulde miljø.

Udgangspunktet er, at Dragør Kommune er åben for at medfinansiere projekter med videre erhvervs- og turistmæssige perspektiver, i det omfang dette er muligt inden for lovens rammer.

Liste T vil støtte op om turismen og Dragørs virksomheder ved at sikre de bedste rammer for udvikling og markedsføring. Kommunen skal selv gå forrest. Og vi vil støtte og lytte til erhvervsorganisationer som Dragør Erhverv og Turistrådet.

Erhvervs- og turistpolitikken kan ikke ses løsrevet fra bevarelsen af vores kultur- og naturmiljøer, vores museer og gallerier og variationen af kulturelle arrangementer hen over året. De forskellige aktiviteter bidrager alle til at understøtte et aktivt erhvervsliv – og den mangfoldighed skal kommunen understøtte.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune

 • giver Dragørs erhvervsforeninger incitament og om muligt økonomisk støtte til at tage nye, spændende initiativer
 • sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der gør det let for virksomheder at være i dialog med kommunen – ved bl.a. at indføre årlige møder med kommunens erhvervsliv.
 • undgår at genere erhvervslivet med urimelige stadeafgifter og parkeringsafgifter
 • fremmer en erhvervsudvikling i Dragør Havn med gode vilkår både for fiskeriet og for udviklingen af vores værft og for udviklingen af nye virksomhedstyper, der naturligt hører havnen til
 • støtter, at Dragør Havn udbygger sin attraktionsværdi for store træskibe
 • fremmer integrationen af ikke miljøbelastende virksomheder i vores eksisterende boligområder
 • støtter markedsføringsinitiativer for godt håndværk (”Dragør Håndværk”)
 • sikrer, at kommunens egen indkøbspolitik så vidt muligt støtter op om de lokale virksomheder.
 • støtter den lokale handel og håndværk gennem rådgivning og formidling af information over for borgere og virksomheder
 • støtter en bæredygtig turisme ved opbakning til de turistrelaterede erhverv, vores turistrelaterede attraktioner og kulturelle arrangementer
 • Støtter Turistkontorets informationsarbejde og markedsføring, både indenlands og udenlands
 • fremmer en turisme, der både kan være til glæde for beboere og turister