Liberal Alliance

Liberal Alliance om erhverspolitik i Dragør

Erhvervsområdet – mærkesager og synspunkterLiberal Alliance

Vidste du…?

–          at Dansk Industri har undersøgt danske kommuners erhvervspolitik og, at Dragør havner på en 93. plads ud af 96 kommuner – det skal vi have lavet om på!

Øresundsregionen er den 12. mest kraftfulde

–          i Europa. Bare en pct. af den forventede befolkningsmæssige vækst her, ville for Dragør betyde en tilvækst på 300 ressourcestærke personer årligt.
Med den nuværende politik vil den demografiske ubalance i de kommende år tvinge Dragør til, at sætte skatterne op, til stor skade for borgere og erhvervsliv.
Liberal Alliance (LA) vil imødegå denne udvikling med konkrete initiativer. Vel er der støj-, miljø- og landzoner samt kyst- og fredningsbestemmelser, men der er alligevel mulighed for dynamiske nye lokalplaner, der skal udformes i samarbejde med både borgere og erhvervsliv. Udvidelse af erhvervsområdet i nord er en af dem, aktivering af den snart ledige skolegrund er en anden.

Den forkætrede grundskyld

–          er også til stor skade for erhvervslivet. Næsten 20 % af de samlede ejendomsskatter betales i København, Frederiksberg og i Dragør, selvom kun ca. 6 % af ejendommene ligger der! Grundskylden skal udfases, hvilket vil styrke de lokale virksomheders konkurrencevilkår, gøre Dragør mere attraktiv for både nye og nuværende virksomheder, tiltrække tilflyttere og genskabe et stærkt lokalt ejendomsmarked. Har du tænkt på, hvordan det påvirker din forretning med de høje person- og ejendomsskatter?

Det er faktisk sådan

–          at Liberal Alliance nok er det eneste parti, der forpligter sig til, aktivt at sætte vores mærkesager over de partipolitiske. Vi samarbejder med dem, der med inddragelse af borgere og erhvervsliv vil være med til, at skabe visionerne.

I Dragør er tilstedeværelsen af små

–          og mindre virksomheder (SMV) høj. Vi ved, at I træffer hurtige beslutninger, skaber høj vækst og beskæftigelse. Det skal Dragør vide, at understøtte, ikke bare for jeres skyld, men fordi en større dynamik i lokalsamfundet øger investeringerne og skaber jobs. Det fører til et større skattegrundlag, men også til et større forbrug og dermed handel – en positiv spiral.

Dragør erhvervsliv og havneudviklingen

–          kan sammen skabe store muligheder for blivende vækst gennem Offentlig Privat Partnerskab (OPP), finansieret af den private sektor. Revitalisering og modig udvikling vil skabe miljø, samt tiltrække turister og andre besøgende. Muligheden for, at aktørerne selv ejer deres lokaler, og dermed vil være parat til, at investere, vil udvikle spændende virksomheder, restauranter og butikker i høj standard. Det vil gavne det nuværende og kommende handelsliv i byen, skabe arbejdspladser og generere indtægter for kommunen.

Et borgerligt/ liberalt samarbejde

–          i et overvejende borgerligt Dragør. Et stærkt Liberal Alliance stiller sig i spidsen for visionær vækst på en borgerlig platform, og vi forpligter os til, at arbejde for en økonomisk forsvarlig politik, herunder udlicitering, bibeholdelse af opgaverne indenfor kommunegrænserne, hvor det er muligt, alternative indtægter i form af udstykninger, grundsalg, OPP projekter, og dermed udvidelse af skattegrundlaget, frem for ufornuftige besparelser og skattestigninger.

Dine ønsker og gode idéer

–          vil vi rigtig gerne i dialog om, og vi vil aktivt deltage i de nødvendige fora – det kræver et klart mandat fra dig! Støt derfor Liberal Alliance for din virksomheds skyld og for Dragørs skyld.

Vil du vide mere om Liberal Alliance?

Vil du vide mere om mig?

Torben Kristensen – stem personligt