Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti om erhvervspolitik i Dragør

Erhvervspolitik i Dragør, set fra DFDF-lille-logo-blaa(1)

Der er to dele i en kommunes erhvervspolitik.
Den ene er kommunen som øvrighedsmyndighed. Hvor kommunen sætter rammer og vilkår.
Den anden er kommunen, som en stor dominerende virksomhed, der arbejder i lokalsamfundet.

Dragør er først og fremmest en bosætningskommune. Hovedparten af de erhvervsaktive pendler ud af kommunen til jobs andet sted.
Det kan der ikke laves om på.
Men ingen kommune uden eget erhvervsliv. Selv i en pendlerkommune som Dragør er der behov for et dynamisk erhvervsliv.
Her skal kommunen være en medspiller og ikke en paragrafrytter.
Være rede til at se på mulighederne og ikke kun at fokusere på problemerne.
For DF ser vi to nye erhvervsområder i den kommende tid. En udvikling på Havnen vil skabe mulighed for udvikling. Det samme vil være, når vi får arealet øst for Slørvej  ændret fra landbrugsjord til erhverv.
I forbindelse med budget 2014 er DF glad for, at vi sammen med Soc. og Venstre gav hinanden håndslag på nedsættelse af både Grundskyldspromillen og af Dækningsafgiften. Det er små årlige nedsættelser indrømmet, men det er en udvikling, som vi har aftalt skal fortsættes. Hvert år en nedsættelse.
Dækningsafgiften nedsættes fra 10 promille i dag med 0,5 promille årligt fra 2016.

DF er glade for, at vi nu har fået det nye erhvervsråd. Jeg var endog med til opstarten og var støttemedlem i de første år, indtil der kom flere erhvervsmedlemmer. Jeg har ikke selv et CVR nummer i kommunen.
Dragør Kommune skal fortsat have en løbende dialog med erhvervsrådet. Så problemer tages i opløbet.
Der er en række begrænsninger i muligheden for direkte kommunal støtte, herunder skærpede revisionskrav til foreningen.
Men for at gentage mig selv: Være rede til at se på mulighederne og ikke kun at fokusere på problemerne.

Den anden del er kommunens agerende, som en stor virksomhed i et lille lokalsamfund.
Kommunen er langt den største virksomhed i Dragør. Og derved også ansvarlig for helheden.
For et par år siden blev jeg opfordret til fast at skrive en blog på Kommunernes Landsforenings blad Danske Kommuner.
For nogle uger siden skrev jeg lidt om kommuners relation overfor det lokale erhvervsliv.
Link til siden: http://www.danskekommuner.dk/Blog/Morten-Dreyer/Skal-en-kommune-altid-valge-billigste-tilbud/

Med udgangspunkt i to specifikke sager, slog jeg til lyd for, at en kommune ikke kun rigidt skulle se på prisen ved en opgave, men også på de mere immaterielle værdier. Så ved at spare lidt på en opgave, sætter vi mere til på andre områder.
Med naturligvis skal Dragør være særdeles prisbevidst.
Alt andet lige, så er det lettere, hvis man som storkunde i Dragør har en aftale med en mindre lokalvirksomhed. End hvis man er en lille kunde fra Dragør i en megavirksomhed beliggende i Napoli.
Det kan være, at tilbudet på bundlinjen i første omgang er attraktivt, men når alt regnes igennem kan det vise sig, at sejren er en ren Kong Pyrrhos sejr. Hvor man sparer på skillingerne og lader dalerne rulle.

Når DF får større indflydelse efter valget, vil naturligt fortsætte en positiv dialog med erhvervsrådet til fælles gavn for Dragør.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer
Borgmesterkandidat for Dansk Folkeparti i Dragør