Konservative

Konservative om erhvervspolitik i Dragør

Konservatives synspunkter/mærkesager på erhvervsområdet.Konservativ

Konservative ønsker et stærkt erhvervsliv i Dragør. Erhvervslivet skal i et samspil med kommunen, med foreningslivet, kultur og fritidslivet og borgerne være med til at præge udviklingen af Dragør kommune. For at kunne skabe et stærkt erhvervsliv i Dragør har Konservative følgende synspunkter/mærkesager.

 • Vedtagelse af en erhvervspolitik
  • En erhvervspolitik skal være det omdrejningspunkt kommunalbestyrelsen har i sigte når vi drøfter forhold der relaterer sig til erhvervslivet. Erhvervspolitikken skal kunne omsættes i praksis og udarbejdes i et tæt samspil med erhvervslivet.
 • Ansættelse af en innovationchef med fokus på erhverv, turisme og vækst
  • Konservative har i flere år ønsket ansættelse af innovationschef med fokus på erhverv, turisme og vækst. For at kunne sikre en bæredygtig udvikling, få mest mulig synergi mellem områderne, at kommunalbestyrelsen får kvalificeret vores beslutningsgrundlag og ikke mindst, at vi sikrer at vi hele tiden har fokus på udvikling er der behov for, at der ansættes en chef med dette fokus. Der er behov for at der sættes fokus på såvel udvikling, facilitering af projekter og tiltag, og en indgang til kommunen for erhvervslivet, samt en generel professionalisering af kommunens indsats og mindst mulig bureaukrati for både borgere og virksomheder. Desværre står vi alene i kommunalbestyrelsen med dette ønske.
 • Dragørs erhverv skal være en aktiv spiller i udviklingen
  • Dragørs erhverv skal ikke bare være en forening der har et snævert fokus på erhvervslivets vilkår, men også inviteres til at byde ind med holdninger til andre områder, som fx udvikling af vores foreningsliv, det frivillige arbejde, kulturelle tiltag og lignende. Vi kan ikke i en kommune som Dragør se snævert på et område, men bringe områderne i et fælles samspil så der skabes mest mulig ideudvikling og reel mulighed for at gennemføre gode ideer og højne kvaliteten på flere områder. Samtidig ser vi gerne, at kommunen og virksomhederne arbejder sammen om at skabe flest mulige lære/praktikpladser.
 • Definere hvilken type erhverv vi ønsker i Dragør.
  • Når vi i kommunalbestyrelsen taler om styrkelse af erhvervslivet er det væsentligt at vi også forholder os til hvilken type erhverv Dragør skal satse på. Store produktionsvirksomheder har vi ikke plads til, hvorfor vi skal satse på detailhandel, restaurationer, mindre produktionsvirksomheder, know-how virksomheder, håndværkere osv. Vi skal ved en aktiv udvikling af havnen tænke i erhvervsmuligheder.
 • Dragør erhverv skal spille sammen med kultur og fritidslivet i Dragør
  • Kultur, foreninger og erhverv har brug for hinanden. Der er tale om områder som bidrager med noget forskelligt, men som sammen har en fælles opgave i, at skabe udvikling, vækst, livsglæde, sætte Dragør på landkortet, sammenhold og arbejdspladser. Derfor er det væsentligt at vi en erhvervspolitik også tager højde for, hvordan vi styrker dialogen og samspillet mellem områderne.
 • Erhverv og turisme skal spille sammen men også udfordre hinanden
  • En aktiv turismestrategi hvor der kommer flere turister til byen vil skabe flere indtægter for restauranter og detailhandel. Men turisme skaber også omtale, og omtale skaber fokus på Dragør og dermed også mulighed for profilering af de virksomheder der er i Dragør. Det er væsentligt at disse to områder løbende udfordrer hinanden på holdninger og værdier, men også samarbejder.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Den Konservative byrådsgruppe