Amagerlisten

Amagerlisten om erhvervspolitik i Dragør

Amagerlisten om Erhverv og Turisme i DragørLogo A-4

Amagerlisten er en tværpolitisk lokalliste, der på et ansvarligt, nænsomt og miljøbevidst grundlag vil skabe muligheder for en strategisk og kreativ styrkelse og udvikling af Dragør erhvervsliv.

Det vil bl.a. medvirke til at skabe nye lokale arbejdspladser, øget velfærd og en bedre service for borgerne.

Indsatsen skal målrettes såvel omfangs- som tidsmæssigt, så der til enhver tid er fuld klarhed over den fælles vedtagne strategi og målsætning på området.

 

Indsatsområder:

Vi anser i den forbindelse følgende indsatsområder som væsentlige:

 • Indledende vurderingsrapport af udviklingspotentialet og dets betydning for lokalsamfundet – herunder:
 • Vurdering af turismens betydning og muligheder for udvikling Dragørs erhvervsliv
 • Identificering af virksomhedstyper, der bør være omfattet af erhvervsudviklingsplanen
 • Udarbejdelse af en fælles (erhverv og kommune) overordnede strategiplan for indsatsen
 • Definering af opgavefordeling mellem Erhverv og Kommune
 • Forbedringer af infrastruktur / offentlig transport – til, fra og på tværs af Dragør
 • Bedre koordinering mellem Erhverv og Turisme.
 • Bedre koordinering af markedsføringsevent mellem forretningscentrene i Dragør
 • Løbende kampagner / opfordringer til at handle lokalt – også når det gælder håndværk og liberale erhvervs og serviceydelser m.v.
 • Bedre koordinering af såvel offentlige som private events med det lokale erhvervsliv
 • Skabe bedre politisk og folkelig forståelse for nødvendigheden af erhvervsudvikling – for hvad er alternativet ?
 • Skabe det nødvendige økonomiske grundlag for udviklingsindsatsen.
 • Fuldtidsansættelse af en erhvervs- og turistchef (Innovationschef)