Dialog mellem Dragørs erhverv og kommune

Dialog mellem Dragørs erhverv og kommune

I den seneste undersøgelse om, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er – set med virksomhedernes øjne – skraber Dragør bunden med en 93-plads.

Men allerede ugen efter, at den nye undersøgelse kom på gaden, tog kommunens nye direktør for Plan & Teknik imod en større gruppe erhvervsfolk til en aften med dialog om, hvordan Dragør Kommune kan blive mere erhvervsvenlig og ikke mindst: Hvordan de lokale virksomheder i højere grad kan blive leverandører til det offentlige og til vores egen kommune.

Mere end 25 erhvervsfolk deltog i det åbne aftenmøde på rådhuset om salg til det offentlige den 11. september, et møde som var arrangeret i samarbejde med Dragør Erhverv.

Borgmester Allan Holst bød velkommen til rådhuset før han gav ordet til vores nytiltrådte direktør for Plan & Teknik i Dragør Kommune, Søren Søndergaard Kjær.

Søren Søndergaard Kjær fortalte om spillereglerne, som gælder, når man leverer til Dragør Kommune. Kommunen er bundet af nogle regler som skal sikre, at alle indkøb bliver bedst og billigst – fra den mindste kuglepen til den største anlægsopgave. Hvordan reglerne kan forvaltes, afhænger dog delvist af, hvor store leverancerne er. Søren gjorde opmærksom på, at kommunen har en leverandørliste, og at alle lokale virksomheder, som gerne vil på listen kan henvende sig til kommunen. Desuden er kommunen i færd med at formulere en indkøbspolitik. Den vil man snart kunne finde på kommunens hjemmeside.

Mange virksomhedsledere havde spørgsmål og forslag til den nytiltrådte direktør – så debatten blev livlig og meget konstruktiv. Efter det officielle program var der tid til, at virksomhedslederne kunne netværke, tale med gamle kolleger, lære nye at kende og inspirere hinanden.

”Jeg er utrolig glad for det store fremmøde – ikke mindst fra håndværksvirksomhederne, som vi endnu ikke har så mange af i Dragør Erhverv,” sagde Rasmus Gundelund Nielsen efter mødet:

”Jeg håber, mange af dem vil melde sig ind i foreningen, for jo flere medlemmer vi har, jo bedre kan vi opfylde vores formål om at gøre erhvervslivet i Dragør stærkere.”