Indkaldelse til generalforsamling 2014

Indkaldelse til generalforsamling 2014

Marts 2014

Så er det tid til første arrangement i 2014 i Dragør Erhverv!

Dragør Erhverv afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 på Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, Dragør.

Hvis din virksomhed vil være med til at præge og udvikle byens erhvervsliv, kan medlemskab i Dragør Erhverv tegnes på foreningens hjemmeside – dragoer-erhverv.dk

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne §5.

Sæt kryds i kalenderen:
Vi arbejder i foreningen på flere spændende møder i foråret.

Dragør Erhverv inviterer til gå-hjem-møde hos Bella Sky og Bella Center.

Hvordan ser fremtiden ud for landets største hotel- og messecenter, og hvordan denne kan smitte af på virksomhederne i oplandet?

 

Vi besøger Bella Sky den 21/5 2014 kl. 17.30 til 20.00:

·         Velkommen

·         Indledning v/direktør Allan Aggerholm og debat

·         Rundvisning på Bella Sky

·         Forfriskning og netværk

Tilmelding er nødvendig – hver virksomhed eller virksomhedsejer i Dragør er velkommen med to personer.

Derudover er fokus i foråret på:

  • Indkøb i det offentlige
  • Erhvervsjournalistik & PR

 

Ordinær generalforsamling:
Dagsorden i henhold til vedtægternes §10:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport og budget

4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Med angivelse af navn på dem der opstiller. . Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2 årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen:

Susanne Lindø Grønbech (ønsker genvalg)
Mikkel Jørnvil Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Sven Ole Rosenkilde (ønsker ikke genvalg)
Helle Rybner (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen anbefaler:

John Flindt

Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed.

7. Valg af én suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen
Rasmus Gundelund Nielsen
Formand