Generalforsamling i Dragør Erhverv

Dragør Erhverv inviterer medlemmer til generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 på Dragør Strandhotel, Strandlinien 9, 2791 Dragør.

 

 

 

 

Til interesserede starter vi med fællesspisning kl. 18:00. Det er gratis at deltage i spisningen. Ønsker man ikke at deltage i spisningen, er det muligt at møde op til generalforsamlingen der starter kl. 19:00, hvor vi skal igennem en række spændende punkter.

Programmet for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsrapport og budget
  4. Vedtagelse af kontingent for det fremlagte budget i pkt. 3
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer med angivelse af navn på dem der opstiller. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2-årige periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Tilmelding er nødvendig både til spisning og/eller generalforsamling og sker via kontakt@dragoer-erhverv.dk. Oplys venligst antal deltagere, CVR-nummer og om du ønsker at deltage i fællesspisning.

Du kan melde dig ind i Dragør Erhverv for at deltage i generalforsamlingen her.