Gå-hjem-møde: Besøg hos Københavns Lufthavne

Dragør Erhverv besøgte Københavns lufthavn den 30. maj

Omkring 25 deltog til et spændende arrangement i lufthavnen, hvor repræsentanter fra lufthavnens kommunikationsafdeling, miljøafdeling og projektafdeling fortalte om lufthavnens udbygning, miljøarbejde og indsats for et bedre naboskab.

Lufthavnen udbygger løbende sine gates og serviceområder til passagerer, for at sikre kapacitet til en fortsat forventet stigende mængde passagerer. Der vil ikke blive udbygget på Lufthavnens startbaner, da de tre eksisterende kan klare den stigende trafik mange år frem. I samarbejde med Tårnby kommune, Øresundsbroen og Vejdirektoratet bliver den store rundkørsel ved sidste op/nedkørsel før Sverige udbygget i efteråret 2018. Det sker for at øge kapaciteten i det komplicerede trafikknudepunkt. Lufthavnen betaler udvidelsen og spår, at bilister til og fra Dragør, vil blive generet, mens udvidelsen står på. Men bagefter vil man kunne mærke forbedringen.

Lufthavnens miljøchef holdt et foredrag, om miljøarbejdet og kontrollen med blandt andet støj og luftforurening. For nogle år siden blev støjgrænsen sat ned fra 85 til 80 dB, og sidste år var der kun få overskridelser, hvor luftfartsselskaber brød denne grænse. Luftkvaliteten omkring lufthavnen måles også løbende, og den svarer til, hvad man finder rundt om mindre provinsbyer.

Sidste punkt på dagsordenen var lufthavnens nye naboskabsprogram. Det omfatter eksempelvis et dialog-telt, som lufthavnen vil lade turnere i nabobyerne, for at sikre bedre dialog med alle lufthavnens naboer, afklare spørgsmål og få feedback.