Gå-hjem-møde om udvikling af Dragør Havn

Udviklingen af Dragør Havn?

I maj måned sætter Dragør Erhverv fokus på udvikling af Dragørs havneområder. Hvordan kan vi skabe en aktiv og attraktiv havn – og integrere havnen som en del af byen til gavn for virksomheder, borgere og turister.

Gå-hjem-mødet finder sted på Dragør Strandhotel tirsdag den 26. maj fra kl. 19.00.

Program:

  • Velkomst af Dragør Erhverv
  • Om gode og mindre gode havneprojekter v/Ole Hjorth, Sadolin & Albæk
  • Sådan skaber vi nyt liv på en hensygnende færgehavn v/Søren Brink Eirfeldt, Hundested Havn
  • Sådan har vi sat Svaneke på landkortet v/Tim Stender, Svaneke Bryghus
  • Workshop – hvordan kan Dragør Havn udvikles til glæde og gavn for by, borgere, turister og virksomheder?

ole_hjorthhundestedhavnSvaneke-Bryghusdragoerhavn

 

 

 

 

 

Ole Hjorth, Sadolin & Albæk vil dele ud af sine erfaringer med havneudvikling, og hvad udvikling kan betyde for havn og by. Han giver eksempler på heldige og mindre heldige projekter med havnefornyelser i mindre byer.

Hundested Havn har skabt en vellykket forvandling fra gammel fiskerhavn til nu at være kultur- og oplevelseshavn med gallerier, restauranter, glaspusteri og bryggeri. Havnen tog prisen som Årets Havn i 2013. Søren Brink Eirfeldt, havnefoged i Hundested Havn, fortæller på mødet om forvandlingen i Hundested.

Den bornholmske by Svaneke har skabt en fortælling og har flere stærke brands, hvor byens navn indgår. Tim Stender fra Svaneke Bryghus fortæller, hvordan byen har opnået status som rugekasse for innovative mærke og som kvalitetsstempel. Daniel fortæller om synergieffekter, der opstår når virksomheder, foreninger og by går sammen om at skabe et stærkt varemærke.

Mødet rundes af med diskussion i grupper om de udviklingsmuligheder vi har på Dragør Havn. I grupper diskuteres, hvordan havneområdet bliver mere aktivt og attraktivt, og hvilke initiativer, der kan trække i retning af en stærkere samlet og profileret by.

Efterfølgende er der mulighed for at netværke, hvor man kan pleje sine relationer og dyrke nye forretningsmuligheder.

Erhvervsledere med virksomhed og/eller adresse i Dragør er velkommen med hver to personer. Arrangementet er gratis for medlemmer af Dragør Erhverv. Andre betaler 50 kr. pr. deltager.

Tilmelding er nødvendig og sker med e-mail til: kontakt@dragoer-erhverv.dk