Dragør Erhverv skruer op for charmen

I Dragør Erhverv er vi så småt tilbage fra sommerferie med nye, friske initiativer i posen

Dragør Erhverv er en forening for Dragørs virksomheder og virksomhedsejere. Vi arbejder for at fremme betingelserne for det lokale erhvervsliv og bl.a. synliggøre Dragørs virksomheder gennem PR og fælles branding. Desuden er foreningens medlemmer talerør overfor Dragør Kommune og er derigennem med til at påvirke den lokale erhvervspolitik.

Dragør Erhverv tæller ca. 60 lokale virksomheder i alle brancher og arbejder målrettet på at tiltrække endnu flere lokale virksomheder. Det årlige medlemsgebyr er på 1.600 kr. Det giver dig adgang til et stærkt lokalt fællesskab med andre virksomhedsejere, målrettede fælles brandingkampagner og fire årlige events for medlemmerne.

Blandt de nye fokusområder for foreningen er en videreudviklet brandingstrategi, som skal profilere Dragørs virksomheder og forretninger både lokalt og udenfor kommunegrænsen. Brandingstrategien tilrettelægges i tæt samarbejde med Dragør Kommune, hvor erhvervs- og turistchef Claus Rex er en tæt medspiller i planlægningen og eksekveringen. Det betyder, at du som medlem af Dragør Erhverv får adgang til en professionel fælles branding, som skal være med til at brande Dragør som en attraktiv handelsby og profilere byens virksomheder udadtil.

Som medlem af Dragør Erhverv får du ligeledes adgang til fire årlige top-events, hvor alle medlemmer mødes til et netværksarrangement. Her inviterer vi en topprofil, som kommer med guldkorn eller underholdning. Fra tid til anden arrangerer foreningen også spændende virksomhedsbesøg, som du som medlem kan tilmelde dig.
I et lokalsamfund er det vigtigt for erhvervslivet at samle kræfterne. De lokale virksomheder nyder godt af fællesskabet og den vidensdeling, der automatisk er indbygget i netværket.

Er Dragør Erhverv noget for dig og din virksomhed, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden eller sende en mail til kontakt@dragoer-erhverv.dk for yderligere information.

På billedet ses sommerklædte medlemmer af bestyrelsen i Dragør Erhverv sammen med erhvervs- og turistchef i Dragør Kommune Claus Rex. Fra højre Rasmus Gundelund Nielsen (formand), Claus Rex, Peter Kristensen, Claus Dehn-Christoffersen og Søren Schwensen (foto: DragørNyheder.dk).