Dragør Erhverv skruer op for charmen

I Dragør Erhverv er vi så småt tilbage fra sommerferie med nye, friske initiativer i posen

Dragør Erhverv er en forening for Dragørs virksomheder og virksomhedsejere. Vi arbejder for at fremme betingelserne for det lokale erhvervsliv og bl.a. synliggøre Dragørs virksomheder gennem PR og fælles branding. Desuden er foreningens medlemmer talerør overfor Dragør Kommune og er derigennem med til at påvirke den lokale erhvervspolitik.

Dragør Erhverv tæller ca. 60 lokale virksomheder i alle brancher og arbejder målrettet på at tiltrække endnu flere lokale virksomheder. Det årlige medlemsgebyr er på 1.600 kr. Det giver dig adgang til et stærkt lokalt fællesskab med andre virksomhedsejere, målrettede fælles brandingkampagner og fire årlige events for medlemmerne.

Blandt de nye fokusområder for foreningen er en videreudviklet brandingstrategi, som skal profilere Dragørs virksomheder og forretninger både lokalt og udenfor kommunegrænsen. Brandingstrategien tilrettelægges i tæt samarbejde med Dragør Kommune, hvor erhvervs- og turistchef Claus Rex er en tæt medspiller i planlægningen og eksekveringen. Det betyder, at du som medlem af Dragør Erhverv får adgang til en professionel fælles branding, som skal være med til at brande Dragør som en attraktiv handelsby og profilere byens virksomheder udadtil.

Som medlem af Dragør Erhverv får du ligeledes adgang til fire årlige top-events, hvor alle medlemmer mødes til et netværksarrangement. Her inviterer vi en topprofil, som kommer med guldkorn eller underholdning. Fra tid til anden arrangerer foreningen også spændende virksomhedsbesøg, som du som medlem kan tilmelde dig.
I et lokalsamfund er det vigtigt for erhvervslivet at samle kræfterne. De lokale virksomheder nyder godt af fællesskabet og den vidensdeling, der automatisk er indbygget i netværket.

Er Dragør Erhverv noget for dig og din virksomhed, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden eller sende en mail til kontakt@dragoer-erhverv.dk for yderligere information.

På billedet ses sommerklædte medlemmer af bestyrelsen i Dragør Erhverv sammen med erhvervs- og turistchef i Dragør Kommune Claus Rex. Fra højre Rasmus Gundelund Nielsen (formand), Claus Rex, Peter Kristensen, Claus Dehn-Christoffersen og Søren Schwensen (foto: DragørNyheder.dk).

Ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv 2018

Dragør Erhverv inviterer medlemmer til ordinær generalforsamling den 21. marts 2018 kl. 19.30 hos Café Dragør Sejlklub.

Cafe_dragoer_sejlklub GDPR2018

Før generalforsamlingen byder Dragør Erhverv kl. 18.30 på biksemad, håndbajere og et letforståeligt oplæg om, hvad EU’s nye persondataforordning betyder for små og mellemstore virksomheder.

Tilmelding er nødvendig og foregår pr. mail til: kontakt@dragoer-erhverv.dk. Ved tilmelding bedes angive, om man deltager i spisningen med en eller to personer.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne §5. Dagsorden for generalforsamlingen følger foreningens vedtægter, som kan læses ved at trykke på følgende link – Dragør Erhvervs vedtægter.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes §10:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsrapport og budget
 4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2-årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen.
  På valg til bestyrelse:
  Susanne Lindø Grønbech (ønsker ikke genvalg)
  John Flindt (ønsker genvalg)
  Egon Strøbæk (ønsker ikke genvalg)
  Søren Schwensen (ønsker genvalg)
  Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Ordinær generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv 2017

Dragør Erhverv holdt ordinær generalforsamling den 23. marts 2017 kl. 17:30 på Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, Dragør.

I forbindelse med generalforsamlingen bød Dragør Erhverv også på stegt flæsk ad libitum og Dragør Revy.

Generalforsamlingen afvikles altid efter Dragør Erhvervs vedtægter.

Her finder du Referat af Dragør Erhvervs generalforsamling 23. marts 2017

Nyt konsortium skal vedligeholde Dragør Kommunes bygninger

Tre af Dragørs virksomheder medvirker i det vindende konsortium:

Dragør Erhverv siger tillykke til Orla Hansen & Søn (VVS), AB Maleren v/Anders Brinck og Flindt & Pedersen (Snedker/Tømrer), som deltager i det konsortium, der skal vedligeholde kommunens bygninger de kommende fire år.

Dragør branding

John Flindt (tv), fra Flindt & Petersen er en af de tre Dragør-virksomheder i det vindende konsortium. Her ses han sammen med erhvervs- og turismechef Claus Rex foran et projekt med renovering af toiletter på havnen, som en række Dragør-firmaer også har løst.

Kontrakten om vedligehold løber fra februar 2017 til slutningen af januar 2021. Efter et tæt opløb godkendte Kommunalbestyrelsen i Dragør den 26. januar i år en ny aktør til at vedligeholde og renovere Dragør Kommunes bygninger.

Udbuddet blev vundet af Jens Christophersen A/S, der sammen med ni andre håndværksvirksomheder, heraf tre lokale Dragør-virksomheder, afgav det mest fordelagtige tilbud set i forhold til pris, organisation og internt samarbejde samt CV og partnerskabsbeskrivelse.

”Vi modtog 14 tilbud på vedligehold af vores bygninger og stod tilbage med tre særdeles velkvalificerede tilbud. Vi er rigtig glade for, at Dragør Håndværkere kan byde ind på så højt et fagligt niveau,” siger direktør Mette Jeppesen fra Dragør Kommune og fortsætter:

”I 2016 gjorde vi meget ud af dialogen forud for udbuddet, og det er mit indtryk, at det samarbejde vi havde med blandt andet Dragør Erhverv har båret frugt.”

Dette kan vi kun bekræfte hos Dragør Erhverv. De seneste to år har vi arbejdet sammen med Mette Jeppesen, og efter han er kommet til, også erhvervs- og turismechef Claus Rex for at fremme dialogen mellem kommunen og lokale håndværkere og tilskynde flere til at byde ind på vedligeholdelsesopgaverne.

”Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at vores samarbejde har båret frugt. Herfra skal der lyde et stort tillykke med opgaverne til vores lokale håndværkere,” siger Dragør Erhvervs næstformand Susanne Lindø Grønbech.

Dragør Erhverv har i en del år arbejdet for, at Dragør Kommune skal spørge lokale virksomheder, når det er muligt. Og fra 2016 begyndte Dragør Kommune at udbyde opgaver med et budget på over 100.000 kr. Foreløbig er det lykkedes flere lokale Dragør-virksomheder at afgive det bedste bud på disse opgaver.

Referat fra ordinær generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv

Den 17. marts 2016 på Dragør Fort

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Fremlæggelse af årsrapport og budget
4.    Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget
5.    Indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.    Valg af revisor
9.    Valg af revisorsuppleant
10.    Eventuelt

Formanden Rasmus byder velkommen med drikkevarer.

1. Bestyrelsen foreslår Rasmus Gundelund Nielsen som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

2. Formanden fortalte om de aktiviteter, foreningen har brugt kræfterne på i løbet af det forgange år:
–    Ny erhvervs- og turistchef (Claus Rex) er blevet ansat af i Dragør Kommune. Dette har været en af Dragør Erhvervs mærkesager, og foreningen har brugt en del kræfter på dette siden sin etablering.
–    Dragør Kommunalbestyrelse har vedtaget en erhvervs- og turismestrategi. Dette har været en af Dragør Erhvervs mærkesager, og foreningen har brugt en del kræfter på dette siden sin etablering.
–    Der har været afholdt 7 Gå-hjem-møde siden sidste generalforsamling – til inspiration for erhvervslederne i Dragør:
o    om sponsorater hos Dragør golfklub i april 2015
o    om udvikling af Dragør Havn i maj 2015
o    virksomhedsdag i Dragør sammen med kommunen i juni 2015
o    præsentation af erhvervsstrategi i oktober 2015
o    om vind eller forsvind på internettet i november 2015
o    om Fysik og troværdighed hos Fysiq i januar 2016
o    om LinkedIn hos Udespa i februar 2016
Efterfølgende fortalte formanden lidt om kommende planlagte aktiviteter.
–    April: Dragør kommunes udbud af vedligeholdelse af ejendomme i pakhuset
–    Maj: Gå-hjem-møde om sponsorater i Dragør Boldklub
–    Juni: Match race, teamwork på havet hos Dragør sejlklub

3. Formanden fremlagde årsrapporten for 2015, og gennemgik posterne, uden kommentarer og input fra de fremmødte medlemmer. Efterfølgende fremlagde formanden budgettet for 2016. Budgettet blev godkendt enstemmigt.

4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016. Dette blev vedtaget.

5. Der har ikke været nogen forslag fra medlemmer. Der er dog blevet opstillet et enkelt forslag fra bestyrelsens side. Det foreslås, at de siddende bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingent som tak for deres frivillige indsats hele året (kun den arbejdende bestyrelse, ikke for suppleanter). Baggrunden for forslaget er også at gøre det nemmere at tiltrække flere frivillige kræfter. Forslaget blev vedtaget.

6. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2-årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulentvirksomhed.
På valg til bestyrelse var i år:
–    Susanne Lindø Grønbech (modtager genvalg)
–    John Flindt (modtager genvalg)
–    Egon Strøbæk (modtager genvalg)
–    Søren Schwensen (modtager genvalg)
Disse blev valgt uden modkandidater.

7. Ingen frivillige blandt de fremmødte medlemmer, så ingen suppleanter er blevet valgt i dette år.

8. Gutfelt får genvalg i år.

9. Karl Erik Grønbech blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Formanden inviterer de fremmødte til at komme med spørgsmål, kommentarer el. lign. Her var der en fin diskussion om eventuelle arrangementer til det kommende år.

Se referatet som pdf

Ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv

Ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv 2016

Dragør Erhverv inviterer medlemmer til ordinær generalforsamling den 17. marts 2016 kl. 18.00 på Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, Dragør.

I forbindelse med generalforsamlingen byder Dragør Erhverv også på to-retters menu og Dragør Revyens 2016-forestilling – billetter til revyen tildeles efter først til mølle-princippet. Læs mere om Dragør Revy

Tilmelding er nødvendig og foregår pr. mail til: kontakt@dragoer-erhverv.dk. Ved tilmelding bedes angive, om man ønsker at deltage i revyen, og om man deltager med en eller to personer.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne §5. Dagsorden for generalforsamlingen følger foreningens vedtægter, som kan læses ved at trykke på følgende link – Dragør Erhvervs vedtægter.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægternes §10:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport og budget
4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2-årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen.
På valg til bestyrelse:
Susanne Lindø Grønbech (modtager genvalg)
John Flindt (modtager genvalg)
Egon Strøbæk (modtager genvalg)
Søren Schwensen (modtager genvalg)
Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Referat Dragør Erhvervs generalforsamling marts 2015

Referat Dragør Erhvervs generalforsamling marts 2015

Dragør Erhverv afholdt den 12. marts den ordinære generalforsamling. I år fandt generalforsamlingen sted på Dragør Fort, der åbnede dørene og bød medlemmerne indenfor. Deltagelsen til generalforsamlingen var stor, og humøret var højt blandt de fremmødte.

Formand, Rasmus Gundelund Nielsen, berettede om foreningens aktiviteter og arbejdet for bedre vilkår for private virksomheder i Dragør. Dragør Erhverv har i årets løb lavet udkast til kommunens erhvervspolitik og påvirket jobindhold for kommunens nye turist- og erhvervschef. Erhvervsforeningen modtog i 2014 Venstres Erhvervspris for det lokale og politiske arbejde.

Dragør Erhverv er i løbet af 2014 vokset og har nu 61 virksomheder som medlemmer. Medlemmer og erhvervsledere fra Dragør har i løbet af 2014 kunnet deltage i seks gå-hjem-møder, ligesom foreningen sammen med kommunen har holdt Virksomhedsdag i Dragør, hvilket tiltrak mere end 40 ledere. Der har været flot fremmøde til alle foreningens aktiviteter, og det er bestyrelsens indtryk at aktiviteterne både inspirerer erhvervslederne, giver dem nye kontakter og skaber basis for ny forretning.

Flere bestyrelsesmedlemmer på valg har ikke ønsket at genopstille, men heldigvis har nye kræfter meldt sig. Derfor er Søren Schwensen, Charlotte Hemmingsen og Jan Kjølhede Meedom valgt ind i bestyrelsen. Jimmy Kjærsvold og Thomas Andersen blev valgt til suppleanter til bestyrelsen. Revisorfirmaet Gutfelt blev valgt som revisor, og Karl Erik Grønbech er revisorsuppleant. Foreningens budget blev godkendt, og der blev talt om foreningens mål for 2015.

Dragør Erhverv bød efterfølgende på en god middag, hvor virksomhedslederne udvekslede historier og erfaringer fra året og diskuterede lokalpolitik. Dragør Erhverv havde sørget for underholdning til medlemmerne i form af Dragør Revyens fornemme 90-års jubilæum, som rundede aftenen godt af og satte smil på medlemmernes læber.

Erhvervs- og vækststøtten i Østdanmark er en jungle

Erhvervs- og vækststøtte er en jungle

Ny undersøgelse viser, at virksomhederne i Østdanmark har svært ved at finde rund i de mange forskellige erhvervsstøtteordninger

Rapporten fra Iris Group viser, at der findes 120 forskellige støtte- og vejledningsordninger for udvikling, vækst og eksportstøtte til virksomhederne i Østdanmark. De mange ordninger kan være uoverskuelige at sætte sig ind, især for små- og mellemstore virksomheder, for hvad dækker hver enkelt ordning over, og hvor skal man henvende sig?

Undersøgelsen viser at kun fire procent af virksomhederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland bruger den lokal erhvervsservice – til sammenligning var procentdelen i resten af landet på syv til 11 procent.

Undersøgelsen viser også, at de forskellige erhvervsstøtteordninger ikke henviser til hinanden, hvilket skaber problemer for virksomhederne, der måske slet ikke finder frem til den støtteordning, som er mest er mere hensigtsmæssig.

Hos Dragør Erhverv vil vi gerne, sammen med Dragør Kommune medvirke til, at virksomhederne i højere grad får adgang til – og finder ind ad ”den rigtige dør”, når det gælder støtte og vejledning til udvikling, vækst og eksport.

I øjeblikket afventer vi ansættelsen af en erhvervs- og turistkonsulent i kommunen og håber, at 2015 kan blive året, hvor vedkommende kommer godt i gang, og hvor en god erhvervsportal bliver etableret.

Oversigt over erhvervs-, vækst og eksportfremme:

Vækst-aktører

Rapporten fra Iris Group giver en oversigt over, hvem de mange aktører er, hvordan de finansieres, og hvem der bruger deres services.

Dragør Erhverv modtager Venstres Erhvervspris 2014

Dragør Erhverv modtager Venstres Erhvervspris 2014

Dragør Erhverv fik overrakt Venstres Erhvervspris 2014 ved et velbesøgt møde på Café Espersen fredag d. 21. november 2014.

201411_Venstres Erhverv pris_LVed overrækkelsen var Dragør Erhverv repræsenteret af formand Rasmus Gundelund Nielsen og næstformand Susanne Lindø. Borgmester Eik Dahl Bidstrup stod for overrækkelsen og motiveringen af valget.

Ved velkomsten til mødet understregede formand for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen, at det var en meget enig bestyrelse og forening, som stod bag valget af årets erhvervspris.

I motiveringen af valget af Dragør Erhverv fremhævede Eik Dahl Bidstrup det store arbejde og engagement foreningen har lagt i at skabe interesse og debat om erhvervspolitikken i Dragør. Det er på kort tid lykkedes Dragør Erhverv at få et stort antal virksomheder i Dragør med i arbejdet. Noget vi også har mærket i Venstre, hvor der har været en god debat med Dragør Erhverv siden foreningens start. Også det gode samspil mellem Dragør Erhverv og kommunalbestyrelsen blev fremhævet af borgmesteren, som noget der har medført en øget fokus på vigtigheden af en aktiv erhvervspolitik i kommunen de kommende år. Det vil der blive arbejdet på at omsætte i praktisk politik de kommende år.

Vi har mange begrænsninger på erhvervsområdet i kraft af kommunens beliggenhed, men vi har også mange interessante muligheder, hvis vi står sammen i kommunen og gør en fokuseret indsats.

Tidligere modtagere af Venstres Erhvervspris har bl.a. været Café Espersen, Barbara Maria, Dragør Fort og Dragør Marked.

Referat af generalforsamling i Dragør Erhverv 2014

Referat af generalforsamling i Dragør Erhverv 2014

Den 27. marts var der generalforsamling i Dragør Erhverv med 14 fremmødte. Ved valg af bestyrelse ønskede Sven Ole Rosenkilde, Helle Rybner og Mikkel Jørnvil Nielsen ikke genvalg, så i stedet ønsker vi hjerteligt velkommen til Egon Strøbæk, Flemming Aunel og John Flindt i bestyrelsen.

Hvis du ønsker at læse et referat af generalforsamlingen, kan du se det ved at klikke her

Ordinær generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling 2014

Dragør Erhverv afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 på Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, Dragør.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen jf. vedtægterne §5. Dragør Erhvervs vedtægter findes ved at trykke på dette link – Vedtægter Dragør Erhverv

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport og budget

4. Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Med angivelse af navn på dem der opstiller. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2-årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen:

Susanne Lindø Grønbech (ønsker genvalg)
Mikkel Jørnvil Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Sven Ole Rosenkilde (ønsker ikke genvalg)
Helle Rybner (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen anbefaler:

John Flindt

Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulent virksomhed.

7. Valg af én suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen
Rasmus Gundelund Nielsen
Formand

Referat fra ordinær generalforsamling 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 2013

Dragør Erhverv reducerer kontingentet: Den nye erhvervsforening er i færd med at samle alle aktive virksomheder og virksomhedsledere i kommunen.

Det er faldet nogle af de især større virksomheder for brystet, at kontingentet fastsat af foreningens stiftende generalforsamling afhang af, hvor mange medarbejdere virksomheden havde. Jo flere ansatte, jo højere kontingent.

Men sådan er det altså ikke mere. Efter at en beslutningsdygtig ordinær generalforsamling den 20. marts vedtog bestyrelsens forslag, er kontingentet 800 kr. pr. halve år nu for alle virksomheder og virksomhedsledere med adresse i Dragør. Kontingent for støttemedlemmer er uændret.

Portrætter i Dragør Nyt: Efter påske kunne man i Dragør Nyt se et af foreningens initiativer – nemlig portrætter af foreningens medlemmer. Dragør Nyt bakker nemlig op omkring den nye erhvervsforening som et af de første medlemmer og ved, når pladsen tillader det, at portrættere virksomhederne, som er med i Dragør Erhverv.

Borgmester observatør: På foreningens generalforsamling blev vedtægterne også ændret, så de præciserer, at Dragørs til enhver tid siddende borgmester har plads i foreningens bestyrelse som observatør.

Valg af bestyrelse: På valg var Charlotte Blok, Dragør VVS & Blikkenslagerforretning ApS, som ikke ønskede genvalg. I hendes sted blev Mette Lønstrup fra  Kiropraktisk Klinik på Rønne Alle valgt, desuden modtog Dorit Aalbæk, Danske Bank og Sven Ole Rosenkilde, Rosenkilde Catering genvalg.

Øvrige valg: Som suppleanter blev Helle Rybner fra Dragør Nyt og Ole Sørensen fra GreenMatic genvalgt, Knud Berggren og Lene Rybner Jensen blev valgt som foreningens interne revisorer.

Se referat fra generalforsamlingen her

Dragør Erhverv stiftet

Dragør Erhverv Stiftet

Dragør Erhverv holdt stiftende generalforsamling onsdag d. 5. september 2012 kl. 20.00 i Hollænderhallens mødelokale nr. 4. Mere end 30 erhvervsdrivende, politikere og andre ildsjæle fra byen var mødt op – og både butikker, håndværkere og vidensvirksomheder var repræsenteret.

Foreningen Dragør Erhverv blev stiftet og foreningens vedtægter blev vedtaget.